Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 60 Foto  M. Prešeren

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

upravna stavba v Novi Gorici - sedež Zavoda
 

IMG_1747

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

upravna stavba v Biljah

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica l. 1956 malo pred vselitvijo

Tako je bilo leta 1956

O nas

Branimir Radikon, direktorSpoštovani,

naš zavod je v šestih desetletjih obstoja preživel številne zgodovinske dogodke in preoblikovanja, a je vseskozi zvesto sledil svojemu osnovnemu poslanstvu - prenosu znanja do kmetov. To nedvomno dokazuje, da je prav človek najpomembnejši v dejavnosti, ki jo v osmih oddelkih izvaja 106 zaposlenih pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica.

Delo našega zavoda je v okviru svojega osnovnega poslanstva vpleteno v življenje celotnega kmetijstva na Primorskem, v zadnjem desetletju pa s proizvodno dejavnostjo in posredovanjem storitev ter izvajanjem čezmejnih projektov svojo dejavnost  širi tudi na mednarodno raven.

Moderni čas postavlja kmetijstvo pred nove izzive, ki zahtevajo nova znanja in inovativne rešitve in naš zavod pri tem želi in mora igrati aktivno vlogo.

Rad bi vam v kratkem orisu predstavil prednostne naloge, ki smo si jih zadali in ki bodo, če nam jih uspe realizirati, potrdili vlogo, ki jo imamo v primorskem prostoru. Varna hrana in z njo povezano varstvo potrošnikov je prav gotovo med našimi prioritetami. Želimo ustvariti  okolju, rastlinam, živalim in ljudem prijazno pot hrane, ki se bo začela na kmetiji z integrirano, po možnosti ekološko pridelavo, končala pa  na polici trgovine, na mizi lokala ali pred gostom turizma na kmetiji.

Radi bi dosegli, da bo ta proizvod poznan po svoji varnosti in kvaliteti, obenem pa bo dišal nezgrešljivo naše, domače, Primorsko –Slovensko.

Zavedamo se, da nas naravni pogoji, ki v našem okolju niso povsod idealni za kmetovanje, silijo v rešitve, ki zahtevajo  pogum in raznovrstna znanja, a dajejo tudi več zadoščenja ob uspešni izvedbi. Pridelava in predelava na domu, kvalitetna lokalna ponudba, še tesnejše povezovanje s turizmom, domača obrt, razne storitve … Vse to so rešitve, ki jih je na Primorskem že marsikdo uspešno realiziral in so živ dokaz, da se s trmo in znanjem doseže  marsikaj. Tudi v časih, ki morda niso najbolj rožnati.

ZAVZEMANO se za  kmetijstvo z občutkom za izročila preteklosti,  kmetijstvo s človeškim obrazom, osnovano na novih znanjih kot nadgradnji tradicije in vsega spoštovanja vrednih starih znanj.

Ne smemo pozabiti niti na bogato izročilo, ki smo ga podedovali od naših prednikov, avtohtone pasme živali in avtohtone sorte ,stare semenske vrste. Gre za bogastvo, čigar vrednost presega okvire naše stroke in smo ga dolžni skrbno varovati, vključiti v naše delo in ponudbo ter ohraniti za naše otroke- bodoče rodove

Zelo resno jemljemo tudi opozorila narave, ki se ponavljajo iz leta v leto in so vedno bolj prepričljiva. Klimatskim spremembam ne bomo ubežali, nanje se moramo čim prej in čim bolje prilagoditi in pri tem poskrbeti, da ne bo trpela kakovost tal, vode in zraka.

Besedi povezovanje in znanje imata v naši poslovni filozofiji velik pomen. Želimo in usposobljeni moramo biti, da lahko povezujemo: pridelovalca, predelovalca in potrošnika, teorijo in prakso, pa tudi kmetijstvo z drugimi področji človekovega udejstvovanja. V povezovanju in znanju vidimo najboljše rešitve za ohranjanje vitalnega podeželja in njegove socialne stabilnosti ter možnost za ustvarjanje zelenih delovnih mest na Primorskem, na tem prelepem in pestrem delu slovenske zemlje, ki je doživel že lepe, a tudi zelo trde čase, a ohranil ponosnega in delavnega človeka, ki ljubi svoja polja in gozdove,  vinograde in oljčnike, svoje gore in morje …

Zahvaljujem se generacijam, ki so soustvarjale zgodovino naše ustanove - Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. Zahvala sodelavkam in sodelavcem in vsem, ki nas pri našem trudu podpirate in z nami sodelujete:

  • Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije,
  • Kmetijsko gozdarskim zavodom LJ,KR,NM,CE,PT,MB,MS
  • Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ,
  • KMEČKI zvezi organizaciji kmetov v zamejstvu
  • Kmetijskim zadrugam ,
  • Občinam ,
  • Kmetijski šoli in Univerzi v NG in Univerzi na Primorskem
  • Poslovnim partnerjem  
  • in seveda vsem  kmetovalcem, ki  ste naša prva in najbolj pristna vez s primorsko zemljo.

 

Direktor:

Branimir Radikon, dipl. ekon., dipl. ing. agr.