Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Benčan Zdenka

svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Cankarjeva 6, 6230 Postojna

t: 05 720 04 35

e:

Bolčič Jana

svetovalka specialistka za zelenjadarstvo

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 631 04 79

m: 031 323 189

e:

Bonin Elizabeta

vodja izpostave KSS Koper

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 630 40 62

m: 051 683 365

e:

Brajnik Janko

terenski kmetijski svetovalec

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 630 40 61

e:

Brdnik Majda

svetovalka specialistka za vinogradništvo

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 56

m: 031 323 191

e:

Črv Bogdan

svetovalec specialist za ekološko živinorejo

Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

t: 05 388 42 81

m: 041 772 656

e:

Črv Rajko

terenski kmetijski svetovalec

Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

t: 05 367 10 75

e:

mag. Čuk Jana

vodja izpostave KSS Tolmin in Idrija

Vojkova 2, 5280 Idrija

t: 05 388 42 80

m: 030 700 410

e:

Dariž Aleks

terenski kmetijski svetovalec

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 51

m: 051 355 577

e:

Furlan Mirjam

svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

t: 05 714 18 95

e:

Godina Majda

vodja izpostave KSS Postojna

Cankarjeva 6, 6230 Postojna

t: 05 720 04 30

m: 051 683 364

e:

Horvat Srečko

koordinator svetovalk za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 53

m: 031 666 143

e:

Juretič Vasja

specialist za sadjarstvo,vodja izpostave KSS Bilje

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 395 42 64

m: 041 779 255

e:

Kogoj Linda

svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 305 41 36

m: 041 720 561

e:

Koruza Marta

vodja izpostave KSS Ajdovščina

Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

t: 05 367 10 70

m: 031 323 186

e:

Kovačič Jernej

terenski kmetijski svetovalec

Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

t: 05 388 42 84

e:

Leban Nataša

svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

t: 05 388 42 82

m: 031 323 185

e:

Marc Darja

terenska kmetijska svetovalka

Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

t: 05 367 10 74

e:

Marković Dragica

terenska kmetijska svetovalka

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05-335 12 06

e:

Mavrič Štrukelj Mojca

svetovalka specialistka za vinogradništvo

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 10

m: 051 663 005

e:

Mlekuž Jani

terenski kmetijski svetovalec

Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

t: 05 388 42 85

m: 031 655 564

e:

Pižmoht Maja

terenska kmetijska svetovalka

Vojkova 2, 5280 Idrija

t: 05 377 22 54

m: 041 735 436

e:

Poženel Anka

svetovalka specialistka za poljedelstvo

Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

t: 05 367 10 72

m: 031 667 761

e:

Prinčič Matjaž

terenski kmetijski svetovalec

Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo

t: 05 395 95 31

e:

Raspor Adam

terenski kmetijski svetovalec

Vojkova 2, 5280 Idrija

t: 05 372 26 40

e:

Rusjan Tamara

svetovalka specialistka za vinarstvo

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 09

m: 041 721 903

e:

Sotlar Miran

svetovalec specialist za agrarno ekonomiko

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 631 04 80

m: 031 665 965

e:

Srebrnič Marta

vodja izpostave KSS Dobrovo

Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo

t: 05 395 95 30

m: 041 772 475

e:

mag. Štoka Ida

terenska kmetijska svetovalka

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 52

e:

Štolfa Milena

vodja izpostave KSS Sežana

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 50

e:

Valantič Širok Tanja

terenska kmetijska svetovalka

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 08

m: 041 735 449

e:

Vidič Michaela

svetovalka specialistka za razvoj podeželja

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 12

m: 031 323 184

e:

Volčič Tomaž

terenski kmetijski svetovalec

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 395 42 63

e:

Volk Danijela

terenska kmetijska svetovalka

Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

t: 05 710 02 61

m: 051 340 093

e:

Vončina Jožko

vodja oddelka za kmetijsko svetovanje

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 32

m: 051 363 643

e:

Vrhovnik Irena

svetovalka specialistka za sadjarstvo

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 631 04 78

m: 031 323 190

e:

Zadel Ema

terenska kmetijska svetovalka

Prečna 1, 6257 Pivka

t: 05 757 01 40

e:

Zadnik Darja

svetovalka specialistka za razvoj podeželja

Cankarjeva 6, 6230 Postojna

t: 05 726 58 17

m: 031 666 142

e:

Žejn Rafaela

vodja izpostave KSS Ilirska Bistrica

Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

t: 05 710 02 60

m: 031 323 192

e: