Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oddelek Splošni posli, finance in računovodstvo

V okviru skupnih služb Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica deluje tudi oddelek Finance in računovodstvo. V oddelku nas je trenutno pet sodelavcev, ki opravljamo  finančno računovodske storitve za zavod, kmetije, mikro in majhne družbe ter društva. Sodelovanje s kmetijskimi strokovnjaki nam omogoča poglobljeno razumevanje problematike finančno računovodskega spremljanja  kmetijskega poslovanja.


V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300


 

Kontakti

Kaltnekar Zorko

finančnik

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 03

m: 041 651 341

e:

Krapež Katarina

računovodja VI

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 04

e:

Marušič Sonja

namestnica direktorja

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 02

e:

Rojc Nadja

knjigovodja

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 23

e:

Susič Karmen

knjigovodja

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 37

e:

Tomić Marija

čistilka

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 00

Vodopivec Danjela

knjigovodja

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 05

e:

Vončina Ksenija

strokovna sodelavka VII/1

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 33

m: 041 956 539

e: