Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oddelek Splošni posli, finance in računovodstvo

V okviru skupnih služb Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica deluje tudi oddelek Finance in računovodstvo . V oddelku nas je trenutno pet sodelavcev , ki opravljamo  finančno računovodske storitve za zavod, kmetije, mikro in majhne družbe ter društva. Sodelovanje s kmetijskimi strokovnjaki nam omogoča poglobljeno razumevanje problematike finančno računovodskega spremljanja  kmetijskega poslovanja.