Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 60 Foto M. Prešeren

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

upravna stavba v Novi Gorici - sedež Zavoda
 

Slika IMG_1747

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

upravna stavba v Biljah

Slika Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica l. 1956 malo pred vselitvijo

Tako je bilo leta 1956

Dejavnosti

Kmetijsko svetovanje

 • svetovanje tehnologij pridelave in prireje,
 •  razvoj dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
 •  izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike,
 •  spodbujanje združevanja in povezovanja na podeželju

Izobraževanje

 • izobraževanje študentov v okviru formalnega izobraževanja
 • usposabljanja odraslih za pridobitev referenc za NPK
 • osnovni in obnovitveni tečaji iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin
 • strokovna izobraževanja, usposabljanja in delavnice za pridelovalce, rejce, mlade prevzemnike kmetij
 • predstavitve razpisov Programa razvoja podeželja

Spremljanje prireje v živinoreji

 • označevanje in registracija domačih živali,
 • spremljanje plodnosti,
 • zapisovanje prireje,
 • vodenje rodovniških knjig,
 • odbira plemenskih živali,
 • vzreja mladih plemenskih bikov,
 • odbira plemenskih živali

Zdravstveno varstvo rastlin

 • diagnostika rastlinskih bolezni in škodljivcev
 • napovedovanje in svetovanje ukrepov za zatiranje
 • ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev v postopku registracije

Analiza kmetijskih pridelkov in izdelkov, zemlje

 • analize vina
 • analize mleka in mlečnih izdelkov
 • analize mosta, žganih pijač, ostalih živil, krmil,
 • analize zemlje
 • foliarne analize
 • izdajanje dokumentacije za promet z vinom

 


Selekcija in introdukcija sadnih vrst, oljke in vinske trte

 • introdukcija koščičarjev in kakija;
 • tehnologija pridelave koščičarjev in kakija;
 • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala koščičarjev in kakija
 • selekcija vinske trte v vinorodni deželi, Primorska;
 • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala vinske trte v vinorodni deželi Primorska
 • introdukcija vinske trte v vinorodnih deželah Primorska,
 • tehnologije pridelave vinske trte v vinorodnih deželah Primorska
 • selekcija oljk in introdukcija oljk;
 • tehnologija pridelave oljk;
 • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala oljk;
 • ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo

Raziskovalna dejavnost


Vzgoja in prodaja sadnih sadik, trsnih cepljenk in cepičev

 • koscicarjev, peckarjev, jagodicevja, in drugih zanimivih sadnih vrst
 • trsnih cepljenk in cepičev

Prodaja blaga in storitev

 • ušesne znamke,
 • plemenski biki,
 • sirarski pripomočki,
 • sirišča,
 • starter kulture,
 • trsni cepljenke in cepiči,
 • sadne sadike in cepiči,
 • sezonsko sadje,
 • finančno računovodske storitve,
 • prijave na razpise PRP, izdelava mnenj in projektnih dokumentacij,
 • poslovni načrti,...

Sodelovanje v čezmejnih in transnacionalnih projektih