Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Oddelek za kmetijsko svetovanje zaposluje 41 kmetijskih svetovalcev. Terenski kmetijski svetovalci in kmetijski svetovalci specialisti so razporejeni na sedežu zavoda in 9 izpostavah zavoda. 23 je terenskih kmetijskih svetovalcev, 5 je svetovalcev za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino, 12 kmetijskih svetovalcev spe­cialistov ter vodja službe. Specialistično svetovanje zajema številna področja zaradi raznolikih geografskih in klimatskih dejavnikov na območju Zavoda. Panoge so vinogradništvo, vinarstvo, poljedelstvo, živinoreja, zelenjavarstvo, vrtnarstvo, specifično sredozemsko sadjarstvo z oljkarstvom in ribištvo. Na številnih kmetijah se prepleta več panog. Aktivnosti vključujejo znanja o planinski paši, varstvu rastlin, vodovarstvenih režimih, ekonomiki, davkih v kmetijstvu, dopolnilnih dejavnostih in ekološkem kmetovanju, ki so pomembna na področju razvoja podeželja.

Območje delovanja obsega 24 občin z okrog 263.000 prebivalci na 4.331km2 površin. Kmetijskih gospodarstev je 15.923, zemljišč v uporabi je 59.645ha (vir: RKG 2016) kar znese 13,8% od vseh površin. Zbirne vloge za različne vrste plačil je uveljavlja 7.215 kmetijskih gospodarstev.

Mnenja in obrazci, ki jih izdelujemo:
 • Mnenje k vlogi na razpis občine za dodelitev sredstev za kmetijske namene
 • Mnenje za prireditve v naravnem okolju
 • Mnenje k izvedbi investicije
 • Mnenje o upravičenosti vodnega priključka za kmetijske namene
 • Mnenje za izvedbo malega namakalnega sistema
 • Ocena pričakovanih učinkov namakanja
 • Vloge za pridobitev vodnega dovoljenja
 • Mnenje k izvedbi male melioracije z oceno pričakovanih učinkov
 • Mnenje o opravljanju kmetijske dejavnosti
 • Mnenje za zakup kmetijskih zemljišč od SKZGRS
 • Mnenje za pridobitev dovoljenju za pašo v gozdu
 • Mnenje v postopku pridobitve statusa kmeta
 • Mnenje za pridobitev ali odlog kredita pri banki
 • Izdelava pritožbe na odločbe ARSKTRP
 • Obrazložitev poziva o razjasnitvi stanja z ARSKTRP
 • Mnenje o primernosti ureditve vinograda/trajnega nasada
 • Posebni obrazec za obrazložitev utemeljenosti posega na najboljše kmetijsko zemljišče v korist kmetije pri pripravi občinskih prostorskih načrtov (OPN)