Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Uradne ure na izpostavah Oddelka za kmetijsko svetovanje

Izpostava Ajdovščina
ponedeljek: 8:00 - 10:30 (Rajko Črv)
sreda: 8:00 - 10:30 (Marta Koruza)
petek: 8:00 - 10:30 (Darja Marc)

Izpostava Bilje
ponedeljek, sreda : 8:00 – 11:00 

Pisarna v Novi Gorici:
sreda: 8:00 – 12:00 (Tanja Valantič Širok)

 Izpostava Dobrovo

ponedeljek, sreda, petek: 8.00 -12.00

Izpostava Idrija

ponedeljek, sreda, petek: 8.00 - 12.00

Izpostava Koper 

ponedeljek, sreda: 8.00 - 10.00  

Izpostava Ilirska Bistrica
ponedeljek, sreda, petek: 8:00 – 12:00 

 

Izpostava Postojna 
ponedeljek, sreda, petek: 8:00 – 11:00 (Majda Godina, Zdenka Benčan)
ponedeljek, sreda: 8:00 - 10:00 (Darja Zadnik)

Pisarna v Pivki
sreda: 8:00 – 12: 00 (Ema Zadel)

Izpostava Sežana

ponedeljek, sreda, petek: 8.00 - 11.00

ponedeljek: 8.00 - 10.00 (Majda Brdnik) 

Izpostava Tolmin 

ponedeljek, sreda, petek: 8.00 - 12.00
ponedeljek: 8.00 - 12.00 (Bogdan Črv)


Oddelek za kmetijsko svetovanje zaposluje 41 kmetijskih svetovalcev. Terenski kmetijski svetovalci in kmetijski svetovalci specialisti so razporejeni na sedežu zavoda in 9 izpostavah zavoda. 23 je terenskih kmetijskih svetovalcev, 5 je svetovalcev za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino, 12 kmetijskih svetovalcev spe­cialistov ter vodja službe. Specialistično svetovanje zajema številna področja zaradi raznolikih geografskih in klimatskih dejavnikov na območju Zavoda. Panoge so vinogradništvo, vinarstvo, poljedelstvo, živinoreja, zelenjavarstvo, vrtnarstvo, specifično sredozemsko sadjarstvo z oljkarstvom in ribištvo. Na številnih kmetijah se prepleta več panog. Aktivnosti vključujejo znanja o planinski paši, varstvu rastlin, vodovarstvenih režimih, ekonomiki, davkih v kmetijstvu, dopolnilnih dejavnostih in ekološkem kmetovanju, ki so pomembna na področju razvoja podeželja.

Območje delovanja obsega 24 občin z okrog 263.000 prebivalci na 4.331km2 površin. Kmetijskih gospodarstev je 15.923, zemljišč v uporabi je 59.645ha (vir: RKG 2016) kar znese 13,8% od vseh površin. Zbirne vloge za različne vrste plačil je uveljavlja 7.215 kmetijskih gospodarstev.

Mnenja in obrazci, ki jih izdelujemo:

 • Mnenje k vlogi na razpis občine za dodelitev sredstev za kmetijske namene
 • Mnenje za prireditve v naravnem okolju
 • Mnenje k izvedbi investicije
 • Mnenje o upravičenosti vodnega priključka za kmetijske namene
 • Mnenje za izvedbo malega namakalnega sistema
 • Ocena pričakovanih učinkov namakanja
 • Vloge za pridobitev vodnega dovoljenja
 • Mnenje k izvedbi male melioracije z oceno pričakovanih učinkov
 • Mnenje o opravljanju kmetijske dejavnosti
 • Mnenje za zakup kmetijskih zemljišč od SKZGRS
 • Mnenje za pridobitev dovoljenju za pašo v gozdu
 • Mnenje v postopku pridobitve statusa kmeta
 • Mnenje za pridobitev ali odlog kredita pri banki
 • Izdelava pritožbe na odločbe ARSKTRP
 • Obrazložitev poziva o razjasnitvi stanja z ARSKTRP
 • Mnenje o primernosti ureditve vinograda/trajnega nasada
 • Posebni obrazec za obrazložitev utemeljenosti posega na najboljše kmetijsko zemljišče v korist kmetije pri pripravi občinskih prostorskih načrtov (OPN)

Kontakti

dr. Bizjak Bat Karmen

svetovalka specialistka II

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 39

e:

Bolčič Jana

svetovalka specialistka II - za zelenjadarstvo

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 631 04 79

m: 031 323 189

e:

Bonin Elizabeta

koordinatorka II

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 630 40 62

m: 051 683 365

e:

Brajnik Janko

terenski kmetijski svetovalec I

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 630 40 61

e:

Brdnik Majda

svetovalka specialistka II - za vinogradništvo

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 56

m: 031 323 191

e:

Črv Bogdan

svetovalec specialist II - za ekološko živinorejo

Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

t: 05 388 42 81

m: 041 772 656

e:

Črv Rajko

terenski kmetijski svetovalec I

Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

t: 05 367 10 75

e:

mag. Čuk Jana

koordinatorka II

Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

t: 05 388 42 80

m: 030 700 410

e:

Dariž Aleks

terenski kmetijski svetovalec II

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 51

m: 051 355 577

e:

Furlan Mirjam

terenska kmetijska svetovalka II - dopolnilne dejavnosti

Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

t: 05 714 18 95

e:

Godina Majda

koordinatorka II

Vojkova ulica 9, 6230 Postojna

t: 05 720 04 30

m: 051 683 364

e:

Grdina Mateja

terenska kmetijska svetovalka II

Ulica 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 630 40 61

m: 040 566 156

e:

Horvat Srečko

koordinator II - dopolnilne dejavnosti

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 53

m: 031 666 143

e:

Ipavec Uroš

terenski kmetijski svetovalec II

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 395 42 64

m: 051 642 523

e:

Juretič Vasja

svetovalec specialist II - za sadjarstvo in oljkarstvo

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 09

m: 041 779 255

e:

mag. Klančar Urška

svetovalka specialistka II - za oljkarstvo in vinogradništvo

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 631 04 78

m: 030 366 836

e:

Kogoj Linda

terenska kmetijska svetovalka I - dopolnilne dejavnosti

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 305 41 36

m: 041 720 561

e:

Koruza Marta

koordinatorka II

Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

t: 05 367 10 70

m: 031 323 186

e:

Kovačič Jernej

terenski kmetijski svetovalec I

Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

t: 05 388 42 84

e:

Leban Nataša

terenska kmetijska svetovalka I - dopolnilne dejavnosti

Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

t: 05 388 42 82

m: 031 323 185

e:

Marc Darja

terenska kmetijska svetovalka I

Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

t: 05 367 10 74

e:

Marković Dragica

terenska kmetijska svetovalka II

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05-335 12 06

m: 030 608 066

e:

Mavrič Štrukelj Mojca

svetovalka specialistka II - za vinogradništvo

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 10

m: 051 663 005

e:

Mlekuž Jani

terenski kmetijski svetovalec I

Rutarjeva 35, 5220 Tolmin

t: 05 388 42 85

m: 031 655 564

e:

Pižmoht Maja

terenska kmetijska svetovalka II

Vojkova 2, 5280 Idrija

t: 05 377 22 54

m: 041 735 436

e:

Poljanec Urška

terenska kmetijska svetovalka II - pripravnica

Vojkova 2, 5280 Idrija

t: 05 372 26 40

e:

Poženel Anka

svetovalka specialistka II - za poljedelstvo

Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

t: 05 367 10 72

m: 031 667 761

e:

Prinčič Matjaž

terenski kmetijski svetovalec II

Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo

t: 05 395 95 31

e:

Sotlar Miran

svetovalec specialist II - za agrarno ekonomiko

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 631 04 80

m: 031 665 965

e:

Srebrnič Marta

koordinatorka II

Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo

t: 05 395 95 30

m: 041 772 475

e:

mag. Štoka Ida

terenska kmetijska svetovalka I

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 52

e:

Štolfa Milena

koordinatorka II

Sejmiška 1a, 6210 Sežana

t: 05 731 28 50

e:

Valantič Širok Tanja

koordinatorka II

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 08

m: 041 735 449

e:

Vidič Michaela

svetovalka specialistka II - za razvoj podeželja

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 12

m: 031 323 184

e:

Volčič Tomaž

terenski kmetijski svetovalec II

Bilje 1, 5292 Renče

t: 05 395 42 63

e:

Volk Danijela

terenska kmetijska svetovalka I

Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

t: 05 710 02 61

m: 051 340 093

e:

Vončina Jožko

vodja oddelka I

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 32

m: 051 363 643

e:

Zadel Ema

terenska kmetijska svetovalka I

Prečna 1, 6257 Pivka

t: 05 757 01 40

e:

Zadnik Darja

svetovalka specialistka II - za razvoj podeželja

Vojkova ulica 9, 6230 Postojna

t: 05 726 58 17

m: 031 666 142

e:

Zalar Sterle Kristina

terenska kmetijska svetovalka I - pripravnica

Vojkova ulica 9, 6230 Postojna

t: 05 - 72 00 435

m: 040 861 747

e:

Žejn Rafaela

koordinatorka II

Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

t: 05 710 02 60

m: 031 323 192

e: