Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 60 Foto  M. Prešeren

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

upravna stavba v Novi Gorici - sedež Zavoda
 

IMG_1747

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

upravna stavba v Biljah

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica l. 1956 malo pred vselitvijo

Tako je bilo leta 1956

Publikacije

naslovnica Ribiči priporočajoRibiči priporočajo

Publikacija Ribiči priporočajo je nastala v okviru projekta ENJOY TOUR sofinanciranega v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Opisuje ribištvo na slovenski obali z zbirko receptov za pripravo najbolj znanih ribiških proizvodov (rib, mehkužcev, školjk in rakov).

Avtor: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica


Tradicija in inovacije v uporabi živalskih materialov - LANATURATradicija in inovacije v uporabi živalskih materialov

Publikacija Tradicija in inovacije v uporabi živalskih materialov je nastala v okviru projekta LANATURA sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Avtorji: Klavdija Kancler, Vitomir Bric, Damijana Čefarin, Majda Žgajnar, Polona Kavčič, Simona Rainis, Elena Valent, Gianfranco Goi, Maria Miurin, Stefano Morandini, Rosana Vrh Makarovič, Metod Štrancar, Marjana Cvirn, Boris Grabrijan, Dušan Birtič

 

 


 

Osnove prehrane rastlin in gnojenja - naslovna stranOsnove prehrane rastlin in gnojenja

Publikacija je nastala v okviru projekta AGRIKNOWS - Prenos znanja v kmetijstvu kot dodana vrednost pri zasciti okolja, sofinanciranega v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Avtor: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

 


 

naslovnicaAnalize grozdja in vina

Publikacija Analize grozdja in vina je nastala v okviru projekta WINENET z naslovom "Mreža sodelovanja za inovativne rešitve za izboljšanje kakovosti grozdja in vina". Projekt je bil sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Avtor: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (dr. Tjaša Jug, Mirjana Košuta, mag. Anka Rojc Polanec), UL Biotehniška fakulteta (dr. Denis Rusjan)