Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 60 Foto  M. Prešeren

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

upravna stavba v Novi Gorici - sedež Zavoda
 

Slika IMG_1747

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

upravna stavba v Biljah

Slika Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica l. 1956 malo pred vselitvijo

Tako je bilo leta 1956

Publikacije

Vodič po ekoloških kmetijah Slovenske Istre

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je član LAS Istre in partner pri projektu EKOSOP ISTRA: »Spodbujanje zelenega in socialnega podjetništva, tržnega povezovanja lokalnih ekoloških proizvajalcev ter trajnostne lokalne samooskrbe«. Projekt pomembno prispeva k razvoju trajnostne lokalne samooskrbe, zelenega in socialnega podjetništva, inovativnih razvojnih partnerstev ter ustvarjanju zelenih delovnih mest na območju LAS Istre.

V okviru projekta smo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica - izpostavi oddelka za kmetijsko svetovanje v Kopru izvajali dve pomembni aktivnosti:

  • organizacija 35-urnega tečaja »Ekološko kmetovanje« in
  • izdelali »Vodič po ekoloških kmetijah Slovenske Istre«

 

Aktivnost priprave vodiča po ekoloških kmetij se je začela spomladi 2020 z obveščanjem ekoloških kmetij Slovenske Istre. Povabili smo jih, da sodelujejo s predstavitvijo kmetije na način, da nam posredujejo kratek opis kmetije s poudarkom na zanimivosti, posebnosti, fotografije in logotip kmetije. Zainteresirane ekološke kmetije, ki so zaključile obdobje preusmeritve in imajo ekološki certifikat, so se dobro odzvale na povabilo. Zbrali in uredili smo podatke ter fotografije v prvi tovrstni knjižici, ki predstavlja pestrost istrskih ekoloških pridelkov in izdelkov.

Prepričani smo, da boste v »Vodiču po ekoloških kmetijah Slovenske Istre« našli informacije o tem, kje se kmetije nahajajo, kaj vam ponujajo, kdaj jih lahko obiščete in kako stopite v stik z njimi.

Želimo si, da bi tudi z vodičem pripomogli k večji prepoznavnosti in obiskanosti ekoloških kmetij.

Vodič je na voljo TUKAJ.

Vodic po ekoloskih kmetijah Slovenske Istre


Trajnostni razvoj oljkarstva z zmanjšano porabo fitofarmacevtskih sredstev in hranil

Pri trajnostni pridelavi oljk poskušamo zmanjšati vnos fitofarmacevtskih sredstev in hranil z uporabo naravnih mehanizmov samoprilagajanja, ki so v intenzivni kmetijski proizvodnji zaradi intenzivne uporabe fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil onemogočeni.

Trajnostni razvoj pomeni sožitje z naravo, spodbujanje biološke pestrosti in zmanjšanje uporabe sredstev za zaščito rastlin ter hranil. V ta namen moramo izkoristiti prednosti sort, naravno manj dovzetnih za bolezni in škodljivce, za pridelavo oljk izbrati najboljša zemljišča in pri zaščiti pred boleznimi in škodljivci uporabljati antagoniste, ki so prisotni v naravi.

V naših oljčnikih živijo mnoge koristne žuželke. Potrebno jih je prepoznati, ohraniti in jim omogočiti neoviran razvoj ter jih uporabiti v biološkem zatiranju škodljivih organizmov.Sredozemsko kmetijstvo v sožitju z naravo - izbrane teme

Sredozemsko kmetijstvo v sožitju z naravo je prva izmed treh brošur, ki so izšle v okviru projekta ZOOB. V njej so podrobno opisane vse značilnosti oljkarstva našega območja. Brošura zajema poglavja od izbire primerne lege za oljčnik, priprave zemljišča, izbire sort, podlag, rezi oljk in v samem uvodu tudi poglavje o tem kaj je značilno za tradicionalni oljčnik. Ob tem smo v brošuri preučili možnosti sožitja oljke z drugimi sredozemskimi kulturami (sadje, zelenjava, poljščine, vinska trta, domače živali,...). Oljka namreč skupaj z ostalimi sredozemskimi gojenimi rastlinami tvori tradicionalno mozaično krajino, značilno za Sredozemlje in je osnova za turizem na podeželju.

Projekt Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu (ZOOB) je vsebinsko zelo obsežen. Namenjen je strokovnjakom s področja oljkarstva in drugih kmetijskih panog, pridelovalcem (oljkarjem) in potrošnikom. Lahko rečemo, da je projekt namenjen vsem, ki kakorkoli pridejo v stik z oljko, oljčniki, obdelano krajino in oljčnim oljem.

Sredozemsko kmetijstvo v sožitju z naravo - izbrane teme


Priporočila za ohranjanje biotske pestrosti in zmanjšanje onesnaževanja pri pridelavi oljk

V projektu ZOOB – Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu – smo združili moči strokovnjaki s področja varstva narave in kmetijstva. V pestri razpravi, ki se je odvijala na prostem; med oljkami, trtami in ovcami pa tudi v pisarnah, so se kresala mnenja in oblikovali pogledi na to, kaj pomeni naravi prijazno kmetovanje. Strinjali smo se, da lahko z uravnoteženjem posegov in prilagoditvijo nekaterih kmetijskih praks pripomoremo k ohranjanju biotske pestrosti, le-ta pa lahko koristi tudi kmetijski pridelavi in izboljšuje kakovost življenja ljudi.

Publikacijo je izdal Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v okviru projekta ZOOB, ki ga je delno financirala Evropska unija v okviru Operativnega programa IPA Slovenija - Hrvaška 2007 - 2013.

Avtor: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica


Ribiči priporočajo

Publikacija Ribiči priporočajo je nastala v okviru projekta ENJOY TOUR sofinanciranega v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Opisuje ribištvo na slovenski obali z zbirko receptov za pripravo najbolj znanih ribiških proizvodov (rib, mehkužcev, školjk in rakov).

Avtor: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica


Tradicija in inovacije v uporabi živalskih materialov

Publikacija Tradicija in inovacije v uporabi živalskih materialov je nastala v okviru projekta LANATURA sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Avtorji: Klavdija Kancler, Vitomir Bric, Damijana Čefarin, Majda Žgajnar, Polona Kavčič, Simona Rainis, Elena Valent, Gianfranco Goi, Maria Miurin, Stefano Morandini, Rosana Vrh Makarovič, Metod Štrancar, Marjana Cvirn, Boris Grabrijan, Dušan Birtič


Osnove prehrane rastlin in gnojenja

Publikacija je nastala v okviru projekta AGRIKNOWS - Prenos znanja v kmetijstvu kot dodana vrednost pri zasciti okolja, sofinanciranega v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Avtor: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica


Analize grozdja in vina

Publikacija Analize grozdja in vina je nastala v okviru projekta WINENET z naslovom "Mreža sodelovanja za inovativne rešitve za izboljšanje kakovosti grozdja in vina". Projekt je bil sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Avtor: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (dr. Tjaša Jug, Mirjana Košuta, mag. Anka Rojc Polanec), UL Biotehniška fakulteta (dr. Denis Rusjan)