Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oddelek za varstvo rastlin

Poslovni čas oddelka: od ponedeljka do petka od 8:00 - 15:00

Uradne ure: vsak ponedeljek od 8:00 - 12:00

 

Oddelek za varstvo rastlin

Varstvo rastlin je pomemben člen v sestavi Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica in sedaj deluje kot  Oddelek za varstvo rastlin.

Oddelek za varstvo rastlin pri KGZS - Zavod GO je za izvajanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu, za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin za Primorsko in za naloge ocenjevanja aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev pooblaščen s strani FURS, oziroma ima za to dejavnost koncesijo.

Osnovni namen in naloga Oddelka za varstvo rastlin je kakovostna strokovna podpora tržnim pridelovalcem na področju zdravstvenega varstva rastlin ter pomoč vsem drugim imetnikom rastlin pri prepoznavanju in obvladovanju bolezni in škodljivcev rastlin. Strokovnjaki v oddelku nudimo tudi zahtevano strokovno podporo Fitosanitarni upravi RS (FURS) pri izvajanju njihovih nalog.

Naloge zdravstvenega varstva rastlin

 • Spremljanje pojavov in širjenje karantenskih in gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov rastlin in izvajanje ustreznih fitosanitarnih ukrepov za njihovo obvladovanje;
 • Izvajanje programov preiskav karantenskih in drugih reguliranih škodljivih organizmov rastlin;
 • Informiranje imetnikov rastlin in širše javnosti o pojavih in obvladovanju nevarnih rastlinskih bolezni in škodljivcev;
 • Strokovna podpora Fitosanitarni upravi RS pri izvajanju ukrepov in oblikovanju politike zdravstvenega varstva rastlin;
 • Izdelava ocen tveganja za karantenske ali druge regulirane škodljive organizme rastlin;
 • Vodenje dokumentacije o pojavu rastlinskih bolezni in škodljivcev rastlin;
 • Sodelovanje v strokovnih skupinah in komisijah na ravni države in EU ter sodelovanje s sorodnimi strokovnimi in znanstvenimi inštitucijami doma in po svetu.

Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin

 • Strokovno svetovanje, informiranje in druge oblike pomoči imetnikom rastlin (predvsem tržnim pridelovalcem) na področju zdravstvenega varstva rastlin;
 • Opazovalno napovedovalna (prognostična) dejavnost, ki zajema stalno spremljanje pojavov in razvoja najpomembnejših bolezni in škodljivcev gojenih rastlin ter napovedovanje optimalnih rokov in načinov za njihovo obvladovanje;
 • Izgradnja in vzdrževanje mreže agrometeoroloških postaj za zajemanje meteoroloških podatkov kot podlaga za napovedovanje pojavov bolezni in škodljivcev rastlin;
 • Izgradnja, vzdrževanje in izpopolnjevanje informacijskih sistemov za zajemanje in distribucijo informacij na področju varstva rastlin
 • Izobraževanje in druge oblike usposabljanja imetnikov rastlin na področju zdravstvenega varstva rastlin;

Fitofarmacevtska sredstva

 • Uradno ocenjevanje biološke učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev v postopku njihove registracije v Sloveniji in na ravni EU;
 • Ocenjevanje in raziskovanje neželenih stranskih učinkov fitofarmacevtskih sredstev na neciljne organizme;
 • Strokovna podpora FURS v postopku registracije fitofarmacevtskih sredstev;

Kontakti

Carlevaris Branko

strokovni sodelavec IV

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 31

m: 031 667 760

e:

Dariž Julija

strokovna sodelavka III

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 07

m: 040 563 065

e:

dr. Devetak Marko

svetovalec specialist II - prognostik

Ulica 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 640 01 62

m: 031 869 357

e:

Hoblaj Sara

strokovna sodelavka III

Ulica 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 630 40 65

m: 040 271 520

e:

Jančar Matjaž

svetovalec specialist II - strokovni svetovalec za varstvo rastlin

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 630 40 60

m: 031 323 188

e:

Murenc Andrej

laboratorijski tehnik

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 16

m: 041 949 286

e:

Rot Mojca

svetovalka specialistka I

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 22

m: 041 545 526

e:

dr. Žežlina Ivan

vodja oddelka III

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

t: 05 335 12 14

m: 031 208 366

e:

Žežlina Jan

strokovni sodelavec III

Ulica 15. maja 17, 6000 Koper

t: 05 630 40 64

m: 030 600 760

e: