Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika Ckf1WOCXEAAPNM1.jpg large

Projekti

Sodelujemo v čezmejnih in transnacionalnih programih

Projekti

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica že 20 let intenzivno sodeluje v različnih čezmejnih in  transnacionalnih evropskih programih bodisi kot vodilni partner ali projektni partner. Aktivni smo na različnih področjih kot so kmetijstvo v vseh panogah, razvoj podeželja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, varstvo okolja, ohranjanje biotske raznovrstnosti ter ekosistemskih storitev, raziskave in inovacije, izobraževanje. Skrbimo za prenos znanja v kmetijsko prakso ob zagotavljanju okolju prijaznega in tržno učinkovitega kmetovanja, poseljenosti prostora in uravnoteženega razvoja podeželja.

Kot javni zavod, ki deluje na območju celotne Primorske, imamo ključno vlogo pri vertikalnem povezovanju državnih organov in lokalnega prebivalstva, pri implementaciji skupne kmetijske politike in aktivnostih za krepitev razvojnega potenciala kmetijstva in podeželja. Smo pomemben člen tudi pri horizontalnem povezovanju različnih sektorjev, od pridelovalcev, okoljevarstvenikov, trgovcev, industrije do akterjev na področju turizma in promocije.

Skozi leta projektnih sodelovanj smo si ustvarili bogate izkušnje, poznanstva in povezave tako v lokalnem kot tudi mednarodnem prostoru. Na podlagi mednarodnih sodelovanj smo okrepili poznavanje in razumevanje čezmejnega prostora, pridobili nova znanja ter sodobna orodja, kar nam omogoča bolj učinkovito izvajanje naših dejavnosti.

Naša vloga v projektih je aktivna, svoje delovne naloge in obveznosti, tako administrativne kot strokovne izvajamo pravočasno, odgovorno in učinkovito. Prizadevamo si, da tudi z evropskimi sredstvi prispevamo k trajnostnemu razvoju in k ohranjanju naše regije, njenih značilnosti, kakovosti, raznolikosti narave in kulture, poseljenosti in kakovosti bivanja.

Projekti po obdobjih

Projekti v obdobju 2021 – 2027

Slika posnetek_zaslona_20240415_091207

POSEIDONE - Promocija zelene in modre infrastrukture za nov okoljski razvoj

Program: Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027
Skupna vrednost projekta: 4.375.000,00 €
Vir financiranja: ESRR (80 %), lastni delež (20 %)
Trajanje: 1. januar 2023 - 1. januar 2026
Partnerske organizacije:
• VeGAL – GAL Venezia Orientale (vodilni partner)
• Regione del Veneto
• Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
• CORILA – Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia
• Comune di Staranzano – Organo Gestore Riserva Naturale Foce Isonzo
• Fondazione WWF Italia
• Regionalni razvojni center Koper
• Javni zavod Krajinski park Strunjan
• DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
• Občina Ankaran
• ZRS – Znanstveno-raziskovalno središče Koper
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica.

Projekt POSEIDONE je eden izmed treh strateških projektov izbranih za financiranje v okviru programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027 in ga sestavlja konzorcij dvanajstih partnerjev, šest slovenskih in prav toliko italijanskih, vodilni partner pa je VeGAL – Lokalna akcijska skupina Zahodnega Veneta.

Projekt POSEIDONE, ki pokriva območje Severnega Jadrana, ki se razteza od mesta Chioggia do slovenske obale, temelji na cilju politike bolj zelene Evrope brez CO2 ter sledi ciljem Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

 

Glavni cilji projekta:

 • spodbujanje lokalnega razvoja s podpiranjem varstva narave in biotske raznovrstnosti;
 • razvoj zelene in modre infrastrukture na zavarovanih območjih in območjih Natura 2000;
 • zmanjšanje turističnega pritiska na naravne parke in območja z visoko naravno vrednostjo;
 • spodbujanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu, kar bo omogočilo izboljšanje krajine in zaščito avtohtonih vrst;
 • širjenje znanja in ozaveščenosti.

 

Aktivnosti Kmetijsko gozdarskega zavod Nova Gorica:

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica bo glede na strokovne kompetence in področje delovanja vključen v štiri projektne aktivnosti:

- A3.1 Spodbujanje agroekološkega prehoda

- A3.2 Trajnostni razvoj kmetijstva na naravnih in zavarovanih območjih

- A3.3 Ohranjanje in spodbujanje avtohtonih vrst

- A3.6 Aktivnosti za izboljšanje poznavanja območij ter njihove naravne in kulturne ponudbe

 

Aktivnosti, v katerih bo sodeloval Zavod, so namenjene predvsem spodbujanju in podpori agroekološkemu prehodu in trajnostnem razvoju kmetijstva kot mehanizmih za zviševanje ravni biotske raznovrstnosti na kmetijskih površinah na in izven zavarovanih območjih. Del predvidenih projektnih aktivnosti Zavoda bo usmerjen tudi v ohranjanje in promocijo pestrega nabora lokalnih avtohtonih, kot tudi drugih pojavljajočih se kulturnih rastlinskih vrst. Skozi izvedene projektne aktivnosti bodo oblikovane tri smernice: Smernice za trajnostni razvoj kmetijstva na naravnih in zavarovanih območjih (vsebujoč upravljanje z obstoječimi vodnimi viri na izbranem pilotnem območju); Smernice za ohranjanje avtohtonih rastlinskih sort in njihovo znamčenje ter Smernice za agroekološki prehod z namenom obnovitve območij. Posebna pozornost bo posvečena testiranju nekemičnih in ekoloških metod ter izdelavi prognostičnih modelov za napovedovanje pojava škodljivcev na kmetijskih površinah. Za ta namen je bila nabavljena tudi sodobna laboratorijska oprema – mikroskop in stereomikroskop.

 

Sodelujoči na projektu: dr. Karmen Bizjak Bat (koordinatorka projekta), dr. Lucija White, dr. Marko Devetak, Vasja Juretič (strokovni sodelavci)

 

Več informacij na uradni projektni spletni strani projekta POSEIDONE: https://www.ita-slo.eu/it/poseidone

Slika interreg_itaslo_logo_rgb_colour

Ero-STOP - Napredni in trajnostni pristopi k preprečevanju erozije tal

Akronim projekta: Ero-STOP

Naslov projekta: Napredni in trajnostni pristopi k preprečevanju erozije tal

Program: Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027

Razpis: Razpis za standardne projekte št. 02/2023

Cilj politike: CP2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

Specifični cilj: SO 4 - Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov

Trajanje projekta: 24 mesecev (15. 4. 2024 – 14. 4. 2026)

Skupna vrednost: 983.410,00 EUR

Vir financiranja: ESRR (80 %), lastni delež soudeležbe SLO partnerjev (20 %)

Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Partnerji projekta:

VP – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

PP2 - Občina Ajdovščina 

PP3 - Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina

PP4 - VeGAL - GAL Venezia Orientale

PP5 - Univerza v Ljubljani

PP6 - Università IUAV di Venezia

Skupni izziv projekta: prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje tveganj nesreč ter odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov. V projektu specifično rešujemo problematiko erozije na neurbanih področjih, ki do sedaj ni bila izrazita, s spremembami podnebja pa postaja pereč problem. 

Neposredni učinki:

 1. Ustanovitev čezmejne ekspertne skupine, ki bo delovala na programskem območju kot posvetovalno telo za reševanje kompleksnejših primerov erozij in promocijo preventivnih ukrepov. Ustanovitev skupine predstavlja inovativnost projekta, saj gre za prvo takšno pobudo na programskem področju.
 2. Priprava čezmejnega skupnega akcijskega načrta, ki bo vseboval nabor preventivnih in sanacijskih ukrepov za preprečevanje ali blažitev posledic erozije na neurbanih območjih.

Projekt bo prinesel koristi:

 • lokalnemu prebivalstvu, da bo manj izpostavljeno posledicam erozije,
 • lokalnim upravnim organom, da bodo lažje načrtovali ustrezne ukrepe,
 • raziskovalnim inštitucijam, ker bodo pridobile nova spoznanja,
 • kmetom, ki bodo imeli na razpolago več znanja, kako obdelovati zemljo na način, da ne povečujejo tveganj za nastanek erozije.

Sodelujoči na projektu: dr. Karmen Bizjak Bat (vodja projekta), Slava Božič (finančni vodja projekta), Anka Poženel, Lucija Slokar (strokovni sodelavki)

Sledite nam na: www.ita-slo.eu/ero-stop ali https://www.facebook.com/EroSTOPproject

Novice

Slika dnevi artičok 2.JPG

05. julij 2024 (izpostavljeno)

Dnevi artičok v Strunjanu 2024

Minuli vikend (18. in 19.5.) je v Strunjanu ponovno potekal tradicionalni praznik, imenovan Dnevi artičok, s katerim se domačini poklonijo enemu izmed najbolj poznanih...

več

Slika Interreg ITA-SLO logo RGB colour

09. julij 2024

Uvodni sestanek in 1. usmerjevalni odbor projekta Ero- STOP

V torek, 18. junija 2024 je na sedežu vodilnega partnerja – Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica potekal uvodni sestanek standardnega projekta Programa Interreg...

več

Slika naslovna_fotka

24. april 2024

Sprememba javnega poziva: ISTRIJANI ZA TRAVNIKE

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA. SI) objavlja spremembo javnega poziva...

več

Slika OSNOVNI_LOGO_PRP_brez (002).jpg

25. november 2020

Vabilo na spletni seminar: predstavitev 16. javnega razpisa za podukrep 4.1: "PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2020"

Predstavitev 16. javnega razpisa za podukrep 4.1: "PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2020" bo potekala v obliki spletnega seminarja preko ZOOM aplikacije,...

več

Slika OSNOVNI_LOGO_PRP_brez (002)

05. november 2020

Zaključili smo zbiranje prijav kmetovalcev za udeležbo NA DALJAVO na obveznih usposabljanjih za izvajanje ukrepa KOPOP za leto 2020

Zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se je v letošnjem letu mogoče rednih usposabljanj za izvajanje ukrepov KOPOP 2020 udeležiti tudi na daljavo...

več