Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oljčna muha

datum: 04.10.2016

Na feromonskih vabah na celotnem območju pridelave oljk še vedno opažamo zmeren do nekoliko povečan ulov oljčne muhe.

Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na naslovu Ulov oljčne muhe 2016. (03.10.2016)

Oljkarjem priporočamo, da v oljčnikih kjer je muha številčnejše prisotna po padavinah še zadnjič obnovijo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje. Pri tem lahko uporabijo pripravek GF 120 v odmerku 1 - 1,2 l/ha. Poraba 10 do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4 x.
Za zmanjšanje populacije oljčne muhe se lahko uporabi tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj.
Uporaba je dovoljena tudi v sklopu ekološke pridelave oljk.

Bliža se čas obiranje oljk zato pozor na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev.

Fitofarmacevtsko sredstvo Karenca dni
GF 120 7
Naturalis ni potrebna
Decis, Decis 2,5 EC, GatDecline 2,5 EC 7
Spada 200 EC 28
Perfekthion 35
Cuprablau Z 14

Sledite tudi podatkom o dozorevanju oljk.

Oljčni molj

Oljkarje obveščamo, da smo v mesecu septembru predvsem na sorti istrska belica, opazili močnejše odpadanje plodov zaradi plodove generacije oljčnega molja. Višek odpadanja plodov je bil sredi septembra in se sedaj zaključuje.

Pripravil: Matjaž Jančar