Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo češenj in višenj, sliv in češpelj

datum: 16.03.2017

Listna luknjičavost koščičarjev

Češnje in višnje

Češnje in višnje so v fenološki fazi napenjanja brstov (fenološka faza C-D po Baggoliniju oz. 53 po BBCH). Priporočamo, da v naslednjih dneh opravite škropljenje proti listni luknjičavosti koščičarjev s pripravki na osnovi bakra. V ta namen lahko uporabite pripravek Champion 50 WG v 0,5- 1,0 % konc..

Slive in češplje

Slive in češplje so v zelo različnih razvojnih fazah, odvisno od sorte in lege nasadov. Nasade sliv in češpelj, kjer so drevesa v fenološki fazi napenjanja brstov je potrebno poškropiti proti listni luknjčavosti koščičarjev in drugim boleznim s sredstvi na osnovi bakra. V ta namen lahko uporabite pripravek Champion 50 WG v 0,5- 1,0 % konc..

Pripravila: Mojca Rot