Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvestilo o varstvu vinske trte

datum: 08.06.2017

Obvestilo o varstvu vinske trte

Peronospora (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

Vinska trta v Slovenski Istri cveti. Cveteti so začele tudi zgodnje sorte vinske trte na severnem Primorskem. Na izpostavljenih legah Vipavske doline in Goriških Brd so vinogradi v fenofazi H-I po Baggioliniju oz. 19, 60 po BBCH. V času cvetenja za zatiranje peronospore vinske trte priporočamo uporabo sistemičnih in polsistemičnih sredstev.

Seznam fungicidnih pripravkov s sistemičnim in polsistemičnim delovanjem, ki se uporabljajo v času cvetenja vinske trte so:

Sredstvo Odmerek ali koncentracija
Acrobat MZ WG 2,5 kg/ha
Alleato 80 WG 2,5 kg/ha
Alleato Duo 1 - 4 kg/ha (odvisno od fenofaze trte)
Ampexio 0,5 kg/ha
Antracol Combi WP 62,8 2,5 kg/ha
Curzate C Extra 2 kg/ha
Curzate M72,5 WG 2,3 kg/ha
Cymbal 0,25 kg/ha
Electis 75 WG 0,15 - 0,18 % pri porabi vode 1000 l/ha oz. 1,5 - 1,8 kg/ha
Emendo F 1,5 kg/ha
Equation Pro 0,4 kg/ha
Forum MZ WG 2,5 kg/ha
Forum Star 0,16 % pri porabi vode 1000 l/ha
Galben C 0,4 - 0,5 % pri porabi vode 1000 l/ha
Galben M 0,25 % pri porabi vode 1000 l/ha oz. 2,5 kg/ha
Gett 2,5 kg/ha
Melody Combi WG 65,3 0,15 % pri porabi vode 1000 l/ha oz. 1,5 kg/ha
Melody Duo WG 66,8 0,2 - 0,25 % pri porabi vode 1000 l/ha oz. 2-2,5 kg/ha
Mikal Flash 4 kg/ha
Mikal Premium F 3 kg/ha
Mildicut 3 l/ha (v času cvetenja)
Momentum F 4 kg/ha
Momentum Trio 3 kg/ha
Moximate 725 WG 1,9 kg/ha (v času cvetenja)
Moximate 725 WP 1,9 kg/ha (v času cvetenja)
Moximate Plus 1,9 kg/ha (v času cvetenja)
Nautile DG 2,4 kg/ha
Orvego 0,8 l/ha
Pergado F 1,6 kg/ha (BBCH 60-61)
Pergado C 4 - 5 kg/ha
Pergado D 1,4 l/ha
Pergado MZ 2,5 kg/ha
Profiler 3 kg/ha
Profilux 2 kg/ha
Revus 0,6 l/ha
Ridomil Gold Combi Pepite 2 kg/ha (v času do konca cvetenja)
Ridomil Gold MZ Pepite 2,5 kg/ha
Sfinga Extra WDG 1,5 kg/ha (BBCH 53-75)
Tanos 50 WG 0,4 kg/ha
Twingo 3 kg/ha
Valis F 1,5 kg/ha

Dotikalna sredstva za zatiranje peronospore vinske trte:

Sredstvo Odmerek
Antracol 2 kg/ha
Antracol WG 70 2 kg/ha
Cabrio Top 2 kg/ha
Daimyo F 2,5 l/ha
Dithane DG NeoTec 2 kg/ha
Dithane M-45 2 kg/ha
Folpan 50 SC 2 l/ha
Folpan 80 WDG 1,25 kg/ha
Manfil 75 WG 2 kg/ha
Manfil 80 WG 2 kg/ha
Mankoz 75 WG 2 kg/ha
Penncozeb 75 DG 2 kg/ha
Pinozeb M-45 2 kg/ha
Polyram DF 2,4 kg/ha
Universalis 2 l/ha
Videryo F 2,5 l/ha
Vincya F 2,5 l/ha

Pripravka Cabrio Top (lokalno-sistemično delovanje) in Universalis (sistemično delovanje) poleg peronospore zatirata tudi oidij vinske trte.

V vinogradih za zatiranje oidija vinske trte lahko uporabite pripravke na osnovi žvepla ali druga kontaktna ali sistemična sredstva. Pri uporabi sredstev bodite pozorni na časovne razmake med posameznimi škropljenji.

Seznam sredstev dovoljenih za zatiranje oidija vinske trte:

Sredstvo Odmerek ali koncentracija
AQ-10 35 g/ha
Baltazar 0,4 l/ha
Collis 0,4 l/ha
Cosan 3-8 kg/ha
Cosavet DF 8 kg/ha
Cosinus 8 kg/ha
Crystal 0,16 - 0,2 l/ha
Domark 100 EC 0,3 l/ha
Dynali 0,65 l/ha
Falcon EC 460 0,4 l/ha
Folicur EW 250 0,03 %
Karathane Gold 350 EC 0,5 - 0,6 l/ha
Kumulus DF 8 kg/ha
Kusabi 300 SC 0,15 - 0,25 l/ha
Luna experience 0,375 l/ha
Microthiol special 3 - 8 kg/ha
Misha 20 EW 0,23 l/ha
Močljivo žveplo Karsia DF 8 kg/ha
Mystic 250 EC 0,4 l/ha
Nativo 75 WG 0,16 kg/ha
Orius 25 EW 0,4 l/ha
Pepelin 3 - 8 kg/ha
Pol-sulphur 80 WG 4 kg/ha
Pol-sulphur 80 WP 4 kg/ha
Pol-sulphur 800 SC 4 l/ha
Postalon 90 SC 1 - 1,25 l/ha
Score 250 EC 0,2 l/ha
Sercadis 0,15 l/ha
Star tebukonazol 0,03 %
Symbiotica Fito-tekoče žveplo 4 l/ha
Symbiotica Fito-granulirano žveplo 4 kg/ha
Systhane 20 EW 0,14 l/ha
Talendo 0,25 l/ha
Talendo extra 0,08 - 0,2 l/ha (BBCH 55-61); 0,13 - 0,3 l/ha (BBCH 61-71)
Tebusha 25 % EW 0,4 l/ha
Thiovit jet 3 - 8 kg/ha
Topas 100 EC 0,3 l/ha
Topaze 0,3 l/ha
Vindex 80 WG 3 - 8 kg/ha
Vitisan 6 kg/ha (BBCH 61)
Vivando 0,2 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: dr. Marko Devetak