Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 12.04.2019

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 12. april 2019

Hruške in jablane:
V Vipavski dolini, Goriških Brdih in Slovenski Istri so hruške in jablane v polnem cvetenju (BBCH 65), v Brkinih in na Tolminskem pa začenjajo cveteti (BBCH 61 – 62).

Škrlup

Zadnjih 10 dni smo imeli zelo nestanovitno vreme s pogostimi padavinami.   Na Primorskem padlo od 30 do 50 mm padavin, tokrat največ na območju Brkinov. Zaradi daljše omočenosti listov so bili izpolnjeni pogoji za okužbe s škrlupom, izbruhe askospor smo zabeležili tudi na stekelcih. Nevarnost za okužbe s škrlupom je v takih vremenskih pogojih zelo velika, zato je potrebno izvajati redna preventivne škropljenja s fungicidi pred padavinami oz. v najkrajšem času po prenehanju padavin. Za škropljenje izkoristite tudi krajša obdobja, ko ne dežuje.  Pri izbiri sredstev v tem obdobju dajemo prednost pripravkom z daljšim kurativnim delovanjem kot so: Delan 700 WG ali Delan Pro ter anilinopirimidinskim pripravkom: Chorus 50 WG, Mythos, Scala ali Pyros 400 SC, ki jim dodamo enega od kontaktnih fungicidov. Uporabite lahko tudi pripravek Faban, ki je kombinacija anilinopirimidinskega in kontaktnega fungicida, zato se ga uporablja samostojno. V nasadih, kjer zaradi vremenskih razmer dalj časa niste mogli opraviti škropljenja, je smiselna uporaba sistemičnih fungicidov: Score 250 EC ali  Difcor 250 EC ali Mavita 250 EC ali Difenzone v odmerku 0,2 L/ha ali Duaxo koncentrat v odmerku 1,1 L na višinski meter krošnje/ha, pri čemer  najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha.

 

Med cvetenjem odsvetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivnih snovi kaptan in dodin.

 

Sredstvo

Odmerek, konc.

Odmerek, konc.

HRUŠKA

JABLANA

Dithane M-45

2,0  kg/ha

2,0  kg/ha

Dithane DG Neotec

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Mankoz 75 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Avtar 75 NT

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

2,0 kg /ha

2,0 kg /ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha 

Pinozeb M-45

-

               2 kg/ha 

Merpan 80 WDG

1,88 kg/ha

1,88 kg/ha

Scab 80 WG

1,9 kg/ha

1,9 kg/ha

Scab 480 SC

3,13 L/ha

3,13 L/ha

Orthocide 80 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Polyram DF

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Delan 700 WG

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Delan Pro

2,5 L/ha

2,5 L/ha

Syllit

1,9 L/ha

1,9 L/ha

Chorus 50 WG

0,45 kg/ha

0,45 kg/ha

Pyrus 400 SC

1 L/ha

1 L/ha

Mythos

1,5 L/ha

1,5 L/ha

Scala

1,125 L/ha

1,125 L/ha

Faban

1,2 L/ha

1,2 L/ha

 

Jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha)

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,10-0,15 kg/ha, Flint v odmerku 0,10 - 0,15 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha ali pripravek Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha.

 

 

Hruševa grizlica (Hoplocampa brevis) in jabolčna grizlica (Hoplocampa testudinea)

Tik pred cvetenjem je čas za obešanje belih lepljivih plošč za spremljanje hruševe in jabolčne grizlice. Belo ploščo velikosti 20x30 cm obesimo čim više, na zunanji dobro vidni del krošnje. Prag škodljivosti je presežen, če se v obdobju od začetka do konca cvetenja na belo lepljivo ploščo ujame več kot 30 osic. Grizlici zatiramo po končanem cvetenju. Termine škropljenja ter dovoljena sredstva bomo objavili v naslednjih obvestilih.

 

 

 

Pripravila:

 

Mojca Rot