Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Strokovna srečanja z mladimi vinogradniki in vinarji

datum: 20.01.2020

Strokovna srečanja z mladimi vinogradniki in vinarji vinorodne dežele Primorska so bila dobro obiskana

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica smo v okviru delovanja Javne službe v vinogradništvu organizirali tri strokovna srečanja z mladimi vinogradniki in vinarji. Srečanja so potekala v Kleti Brda na Dobrovem za vinogradnike in vinarje vinorodnega okoliša Brda, v Vinakopru  za vinorodna okoliša Slovenska Istra in Kras ter v prostorih Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica v Biljah za vinorodni okoliš Vipavska dolina. Odziv je bil dober, saj se je strokovnih srečanj udeležilo sto trideset mladih vinogradnikov in vinarjev. Pozorno so prisluhnili temam, ki so bile predstavljene: trajnostno vinogradništvo, predstavitev strokovnih nalog Javne službe v vinogradništvu, trenutni in bodoči razpisi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavitev dela na področju selekcije vinske trte. Veliko zanimanja so pokazali tudi na degustaciji vin klonskih kandidatov zelenega sauvignona v Brdih ter malvazije v Kopru in Biljah. Trte, kandidate  za bodoče slovenske klone,  gojijo in grozdje vinificirajo v Selekcijsko trsničarskem središču Vrhpolje, ki deluje v okviru našega zavoda. Na Dobrovem so udeleženci degustirali tudi vina sorte rebula, ki jih pridelujejo v Kleti Brda. Srečanja smo zaključili z razpravo na temo potreb, težav in želja mladih vinogradnikov in vinarjev. Predloge bomo posredovali Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z upanjem, da jih bo umestilo v prihodnji razvojni program za obdobje 2021 – 2027.

20200109_182002

20200110_111046

IMG_0796

Pripravila: Mojca Mavrič Štrukelj