Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 03.04.2020

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 3. april 2020

Hruške in jablane:

Fenološke faze hrušk in jablan so na Primorskem se nekoliko razlikujejo, odvisno od lege nasada in sorte. V Spodnji Vipavski dolini so hruške povečini v fazi balona (BBCH  59-60), odpirati so se začeli prvi cvetovi. Zgodnje sorte hrušk na toplih legah pa so že v fazi polnega cvetenja. V Brkinih in na Tolminskem so jablane v fazi vidnih cvetnih popkov (BBCH 55), drugod pa povečini v fazah zelenega popka do rožnatega popka (BBCH 55-57). Na toplih legah v Vipavski dolini so pri sorti Gala že odprti prvi cvetovi.

Pozeba

Zadnje tri dni zapored so se temperature na Primorskem spustile krepko po 0°C in pri večni sadnih vrst je prišlo do pozebe. Kolikšna bo dejanska škoda je v tem trenutku nemogoče oceniti. Pri ugotavljanju stopnje pozebe izvajamo prečne prereze plodnic in preverjamo poškodovanost semenske zasnove,  pri tem pa dobimo le grobo oceno škode. Dejansko škodo bo mogoče ugotoviti šele po  trebljenju plodov.

Podatki o lokacijah, kjer so bile v zadnjih treh dneh izmerjene temperature < 0 °C

 

31.3. /01.04.2020

01.04./02.04.2020

02.04./03.04.2020

 

Lokacija

T min 2 m

T min 2 m

T  min 2 m

 

Pradisiol

-6,34

-6,08

-5,40

 

Zavrhek

-5,47

-6,89

-4,48

 

Potoče

-4,91

-6,56

-4,31

 

Sužid

-3,88

-5,30

-3,42

 

Vogrsko

-3,77

-5,00

-3,31

 

Dragonja

-2,90

-2,94

-1,13

 

Bilje

-2,67

-3,48

-1,79

 

Čelje

-2,15

-2,95

-2,93

 

Vipolže

-1,74

-3,59

-2,21

 

Slap

-1,38

-4,76

-4,03

 

Šlovrenc

-1,12

-2,10

-1,80

 

Komen

-0,48

-0,61

-0,40

 

Dutovlje

 

 

-1,98

 

 

Škrlup

Na Primorskem do sedaj še niso bili izpolnjeni pogoji za izbruh askospor škrlupa. Zaradi lepega vremena, ki je napovedano tudi za prihodnje dni, ni nevarnosti za pojav bolezni. Prvi izbruh askospor pričakujemo ob pojavu padavin, zato naslednje škropljenje opravite tik pred napovedanim dežjem. V obdobju pred cvetenjem priporočamo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi makozeb (Dithane, Manfil,  Makoz, Avtar, Pinozeb) ter fungicidov na osnovi dodin (Syllit). Med cvetenjem pa svetujemo uporabo anilinopirimidinskih pripravkov kot so: Chorus 50 WG,  Mythos, Pyrus 400 SC, Scala, Batalion 450 SC in Faban. Vsem naštetim pripravkom, razen pripravku Faban,  je potrebno dodati kontaktni fungicid.

Uporabite lahko:

Sredstvo

Odmerek, konc.

Odmerek, konc.

HRUŠKA

JABLANA

Dithane M-45

2,0  kg/ha

2,0  kg/ha

Dithane DG Neotec

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Mankoz 75 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Avtar 75 NT

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

2,0 kg /ha

2,0 kg /ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha 

Pinozeb M-45

-

               2 kg/ha 

Polyram DF

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Delan 700 WG

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Delan Pro

2,5 L/ha

2,5 L/ha

Syllit

1,9 L/ha

1,9 L/ha

Syllit 544 SC

1,4 L/ha

1,4 L/ha

Chorus 50 WG

0,45 kg/ha

0,45 kg/ha

Pyrus 400 SC

1 L/ha

1 L/ha

Mythos

1,5 L/ha

1,5 L/ha

Scala

1,125 L/ha

1,125 L/ha

Batalion 450 SC

0,7-1 L/ ha

0,7 -1 L/ha

Faban

1,2 L/ha

1,2 L/ha

 

Jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha)

V obdobju pred cvetenjem jablana proti pepelovki priporočamo uporabo  pripravkov na osnovi žvepla v najvišjem dovoljenem odmerku 5 - 8 kg/ha. Ukrep priporočamo zlasti za območje Brkinov, kjer imate velike težave z omenjeno boleznijo.  V prihodnjih dneh bodo dnevne temperature presegale 15 °C, kar je predpogoj za dobro delovanje pripravkov na osnovi žvepla. Uporabite lahko enega od naštetih pripravkov: Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Uporabite lahko tudi pripravke v tekoči obliki: Pol sulphur 800 SC, Biotip Sulfo 800 SC ali Symbiotica Fito v odmerku 7,5 L/ha.

 

Krvava uš (Eriosoma lanigerum) in mokasta jablanova uš (Dysaphis plantaginea)

V nasadih, kjer opažate prisotnost krvave uši je njeno zatiranje smiselno izvesti že v obdobju pred cvetenjem. V ta namen lahko uporabite pripravek Pirimor 50 WG v odmerku 0,75 kg/L, kateremu dodamo močilo oz. olje. V nasadih, kjer se poleg krvave uš pojavlja tudi mokasta jablana uš, lahko uporabite pripravek Teppeki v odmerku 0,14 kg/ha, ki ima stransko delovanje tudi na krvavo uš. V mladih nasadih jablan, ki ne presegajo višine 2 m,  lahko v obdobju pred cvetenjem, v fenoloških fazah BBCH 56-59 proti mokasti jablanovi uši uporabite pripravek Sivanto prime v odmerku 0,4 L/ha. Proti listnim ušem uporabite tudi pripravek   Neem azal T/S v odmerku 1,5 L/m višine krošnje.

 

Hruševa grizlica (Hoplocampa brevis) in jabolčna grizlica (Hoplocampa testudinea)

Tik pred cvetenjem je čas za obešanje belih lepljivih plošč za spremljanje hruševe in jabolčne grizlice. Belo ploščo velikosti 20x30 cm obesimo čim više, na zunanji dobro vidni del krošnje. Prag škodljivosti je presežen, če se v obdobju od začetka do konca cvetenja na belo lepljivo ploščo ujame več kot 30 osic. Grizlici zatiramo po končanem cvetenju. Termine škropljenja ter dovoljena sredstva bomo objavili v naslednjih obvestilih.

 

Pri uporabi sredstev, ki so strupena za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

pozeba sadovjak 2.jpgpozeba sadovnjak 1.jpghruška cvetenje.jpg

Pripravila:

 

Mojca Rot