Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Informacija glede časovne prestavitve objave javnih razpisov PRP 2014–2020 v letu 2020

datum: 06.04.2020

MKGP obvešča vse potencialne vlagatelje, ki pričakujete objavo javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 v skladu z objavljenim okvirnim terminskim načrtom objave javnih razpisov do konca leta 2020, da se bo objava javnih razpisov zamaknila, in sicer predvidoma v mesece maj in junij.

Več informacij na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-04-03-prestavitev-javnih-razpisov-iz-programa-razvoja-podezelja-20142020-predvidoma-v-meseca-maj-in-junij/