Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Uveljavljanje odpisa prispevkov za socialna zavarovanja in uveljavljanje temeljnega dohodka na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

datum: 17.04.2020

V prispevku, ki so ga pripravili strokovnjaki KGZS je predstavljeno, kako kmečki zavarovanci lahko v praksi uporabljajo pomoč, ki je določena na podlagi sprejetega Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19.

Pomoč lahko uveljavljajo samo polno zavarovani kmečki zavarovanci in zajema tri vrste ukrepov:
- odlog prispevkov za socialno varnost za največ 2 leti
- odpis prispevkov za socialno varnost (marec od 13. 3. dalje + april + maj 2020)
- izredna pomoč v obliki temeljnega dohodka

Več v prispevku

UVELJAVLJANJE ODPISA PRISPEVKOV ZA SOCIALNA ZAVAROVANJA IN TEMELJNEGA DOHODKA ZA KMEČKE ZAVAROVANCE na podlagi ZIUZEOP.doc