Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Zelena trgatev – rok za oddajo vloge do 30.6.2020

datum: 29.06.2020

V Uradnem listu RS 90/2020 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, ki uvaja ukrep ZELENA TRGATEV.

Osnovni pogoji za pridobitev podpore so:

-nosilec kmetijskega gospodarstva je imel 13. marca 2020 v register prijavljenih vsaj 5.000 kg grozdja letnika 2019 in prijavljene zaloge vina za leto 2019, če je v letu 2019 pridelal vino

-zelena trgatev pomeni popolno uničenje grozdja na zadevni površini še v zeleni fazi

-izvedena mora biti na celem GERK-u in na vsaj 10 % vinogradov, ki jih obdeluje posameznik

-rok za izvedbo zelene trgatve bo do 10. avgusta, po tem bo AKTRP izvedla ogled na kraju samem

-podpora krije 50% nadomestila za stroške izvedbe zelene trgatve in izgube dohodka

-za ročno izvedbo zelene trgatve znaša podpora 1997,50 €/ha za ostale načine pa so podlaga računi

-rok za oddajo vloge je zelo kratek – do 30.6.2020

-obrazec vloge – v prilogi
 

vloga_zelena_trgatev.doc