Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Objavljen prvi javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti iz PRP 2014 - 2020

datum: 14.07.2020

MKGP je objavilo javni razpis za spodbujanje nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva na podeželju.
Skupna vrednost razpisanih sredstev zanaša 15 mio EUR, od tega 10 mil eur za dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
Razpis bo odprt do 21.10.2020

Namen javnega razpisa je spodbuditi naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, omogočili dodatne zaposlitvene možnosti in večanje prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

 

Upravičenci so lahko nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, zavodi ali zadruge.

Lokacija naložbe pa se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

 

Stopnja javne podpore v obliki nepovratnih sredstev je 50 % upravičenih stroškov naložbe, pri čemer se podpora dodeli do višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči »de minimis«.

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo.

 

Več informacij najdete na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/