Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Ukrep odprava motenj na trgu vinski sektor – KRIZNA DESTILACIJA IN KRIZNO SKLADIŠČENJE

datum: 27.07.2020

Dne 23.7. je bila v Uradnem Listu RS št. 103/2020 objavljena Uredba o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19. Uredba določa začasna izjemna ukrepa, krizno destilacijo vina in krizno skladiščenje vina, potrebna za odpravo motenj na trgu z vinom zaradi pandemije COVID-19.

Vinarji, ki izpolnjujejo pogoje iz uredbe, lahko najkasneje do 5. avgusta 2020 na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vložijo zahtevek za dodelitev podpore. Višina podpore za krizno destilacijo je 0,80 EUR na liter vina, ki je predmet krizne destilacije. Podpora za krizno skladiščenje vina za eno leto znaša 10 EUR na hektoliter vina. O izpolnjevanju pogojev za krizno skladiščenje vina bo Agencija odločila najpozneje do 10.septembra 2020, za krizno destilacijo vina na najpozneje do 5.oktobra 2020.

Podrobjejše informacije o ukrepu in zahtevek za dodelitev podpore za krizno destilacijo vina so objavljene na naslednji povezavi: https://www.gov.si/zbirke/storitve/podpora-za-krizno-destilacijo-vina/

Podrobjejše informacije o ukrepu in zahtevek za dodelitev podpore za krizno skladiščenje vina so objavljene na naslednji povezavi: https://www.gov.si/zbirke/storitve/pomoc-za-krizno-skladiscenje-vina/

Prilagamo še vodnika za krizno destilacijo in krizno destilacijo in obrazce.

Vodnik_Krizno skladiščenje vina.docx

Vodnik Krizna destilacija


Zahtevek_Krizna-destilacija.docx

Zahtevek_Krizno-skladiscenje-vina.docx