Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Vabilo na spletno delavnico za kmetovalce v sklopu projekta GREVISLIN

datum: 17.02.2021

Delavnica bo v TOREK, 23. 2. 2021 ob 9. uri in je izobraževalnega značaja, z namenom predstavitve dobrih praks, ki pripomorejo k ohranjanju in izboljšanju stanja biodiverzitete in okolja. Izpostavljen bo predvsem naravovarstveni vidik in prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskih površinah na območju projekta GREVISLIN. Predavatelji so kmetijski svetovalci specialisti s Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.

PROGRAM DELAVNICE

VSEBINA URA

Uvod;

Jožko Vončina, univ.dipl.ing.zoot., vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje
9:00-9:15

Predstavitev dobrih praks v vinogradništvu;

Mojca Mavrič Štrukelj, univ.dipl.ing.agr., svetovalka specialistka za vinogradništvo
9:15-9:45

Predstavitev dobrih praks v poljedelstvu in zelenjadarstvu;

Anka Poženel, univ.dipl.ing.agr., svetovalka specialistka za poljedelstvo
9:45-10:15
Razprava do 10:30
Odmor 10:30-10:45

Predstavitev dobrih praks v sadjarstvu in oljkarstvu;

Vasja Juretič, univ.dipl.ing.agr., svetovalec specialist za oljkarstvo in sadjarstvo
10.45-11:15

Predstavitev dobrih praks pri varstvu rastlin;

dr. Marko Devetak, univ.dipl.ing.agr., svetovalec specialist – prognostik
11.15-11:45
Razprava do 12:00

 

Delavnica je brezplačna in se izvaja v okviru projekta GREVISLIN, ki ga sofinancira Program Interreg Italia-Slovenija 2014-2020.

 

Prijavo lahko opravite preko:

Facebooka: https://zoom.us/webinar/register/3416134715828/WN_5vbrECF0SBSHhmKvNlxAlQ

Spletne strani: https://zoom.us/webinar/register/3016134715913/WN_5vbrECF0SBSHhmKvNlxAlQ

E-pošta: https://zoom.us/webinar/register/8016134716273/WN_5vbrECF0SBSHhmKvNlxAlQ

Po potrditvi registracije boste na vaš e-poštni naslov prejeli potrditev prijave s povezavo do spletne delavnice.

 

Vabljeni in lep pozdrav.

 

Vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje                    Direktor:

Jožko Vončina, univ.dipl.ing.zoot.                             Branimir Radikon, dipl.ekon.,ing.agr.

 

VABILO V PDF