Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo marelic, breskev in nektarin

datum: 22.02.2021

Listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila), breskova kodravost (Taphrina deformans)

Nasadi poznih sort marelic postopoma prehajajo v fenofazo B-C po Baggioliniju ali 51-53 po BBCH lestvici. V omenjenih sadovnjakih je priporočljivo zatiranje listne luknjičavosti koščičarjev in drugih bolezni, ki prezimijo na lesu.

Za škropljenje nasadov uporabite registrirane pripravke na osnovi bakra

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Badge WG

3,5 kg/ha

Champion 50 WG

2-3 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

1,6-2 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

2 kg/ha

Škropimo, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Škropljenje opravite takrat, ko nočne temperature niso pod lediščem. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

V naslednjih dneh bodo zaradi otoplitve zgodnje sorte breskev prešle v fenološko fazo C - D po Baggioliniju ali 55 – 57 po BBCH lestvici (čašni listi odprti). Za zatiranje breskove kodravosti uporabite registrirana organska pripravka Syllit 400 SC v odmerku 2,25 l/ha ali Syllit 544 SC v odmerku 1,65 l/ha.  

V ravninskih nasadih oz. na poznih sortah, kjer so brsti že napeti pa za zatiranje breskove kodravosti in listne luknjičavosti koščičarjev uporabite bakrove pripravke. Slednji delujejo tudi na nekatere druge bolezni breskev ter omejujejo razvoj bakterijskih okužb.

Registrirana sredstva na osnovi bakra:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Badge WG

3,5 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

1,6-2 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

3 kg/ha

Cuprablau Z Ultra WP

1,8 kg/ha

Nordox 75 WG

2 kg/ha

Škropimo v toplem vremenu, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Pri škropljenju bodite pozorni, da zajamete tudi vrhove krošenj. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!