Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo krompirja

datum: 29.04.2021

Pleveli

Varstvo pred pleveli v krompirju temelji na mehanskem zatiranju (plitva obdelava tal, osipanje), ki tudi sicer ugodno vpliva na rast krompirja kot okopavino. Po potrebi pa uporabimo tudi herbicide. V prilogi so vsi sedaj registrirani herbicidi za uporabo pred in po vzniku krompirja.

 

SEZNAM HERBICIDOV V KROMPIRJU 2021

 

PRED SADITVIJO KROMPIRJA

 

PRIPRAVEK

ODMEREK

DELOVANJE, UPORABA

OPOMBE

K

CREDIT XTREME

Glifosat (izopropilamino sol)- 40,08%

glifosat kalijeve soli)- 29,77%

1,33 – 4,0 l/ha

Za zatiranje vzniklega enoletnega, dvoletnega in večletnega plevela.

V času pred saditvijo

ČU

ROUNDUP POWERMAX

Glifosat-79,2 % (kot amonijeva sol)

79,2

 

1 kg/ha

Za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela.

V času 7 do 10 dni pred sajenjem.

ČU

PO SADITVI PRED VZNIKOM KROMPIRJA

 

STOMP AQUA*

Pendimetalin

- 45,5%

2,9 l/ha Datum veljavnosti: 31.7.2021

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekatere vrste širokolistnega plevela

Tretiramo pred vznikom!

Seme mora biti dobro prekrito z zemljo. Snovi ni dovoljeno uporabljati v tleh, ki imajo organske mase nad 6%

ČU

SHARPEN 33 EC*

Pendimetalin-33%

3,0-5,0 l/ha

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.

Tretira se pred vznikom, po oblikovanju grebenov

Varnostni pas 30 m ob vodah 1. reda in 2. reda.

Ne tretira se posevka,ki je v stresu.

Slabo zatira slak.

ČU

SHARPEN 40 SC*

Pendimetalin-40%

2,5-4,0 l/ha

 

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.

Tretira se pred vznikom, po oblikovanju grebenov

Slabo zatira slak.

Varnostni pas 30 m ob vodah 1. reda in 2. reda.

 

ČU

STALLION SYNC TEC

Klomazon -3%

+ pendimetalin-

33,3%

3,0 l/ha

 

Datum veljavnosti: 31.7.2021

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela ter plazeče pirnice

Tretiramo čim prej po saditvi do najpozneje 7 dni pred vznikom

Seme mora biti dobro pokrito z zemljo (najmanj 25 mm).

Ne sme se uporabljati v semenskem krompirju. Varnostni pas 20 m do vodnih površin.

ČU

ANGELUS

Klomazon 36%

0,25 l/ha

 

Datum

veljavnosti: 31.10.2021

Za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela.

Takoj po setvi in pred vznikom posevka, v razvojni fazi do začetka tvorbe stebla

Kolobarne omejitve!

Za optimalno delovanje je potrebna zadostna vlažnost tal. Ne uporabljati v tleh, ki vsebujejo več kot 10 % organske snovi.

 

ČU

CLOMATE

Klomazon 36%

0,25 l/ha

Za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela.

Po sajenju, pred vznikom nasada, vendar najpozneje 7 dni po sajenju.

 

Kolobarne omejitve!

Gomolji gojenih rastlin naj bodo med tretiranjem prekriti z vsaj 2 cm prsti. Na peščenih tleh z vsebnostjo organske snovi pod 1 % niso izključene poškodbe gojenih rastlin.

ČU

SINOPIA

Klomazon 2,4%

Metobromuron 50%

3 l/ha

Za zatiranje nekaterih vrst enoletnega širokolistnega plevela in omejevanje navadne kostrebe

Uporaba takoj po sajenju gomoljev (do 5 dni po sajenju), pred vznikom krompirja.

ČU

METRIC

Klomazon – 6%

+ Metribuzin-33,3%

1,5 l/ha

Srakonja, pasje zelišče

Ne sme se uporabljati na zelo lahkih in peščenih tleh. Ne uporabljati v tleh, kjer je več kot 10 % organske snovi. Po izkopu krompirja ne  sejati strniščne repe!

ČU

1,0 l/ha

Za zatiranje ostalih enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov Uporabljamo 7 dni pred vznikom krompirja Datum veljavnosti: 31.7.2021

SENCOR SC 600*

Metribuzin-60%

0,75 l/ha

Enoletni širokolistni in nekateri ozkolistni pleveli

Po sajenju pred vznikom

Varnostni pas 15 m od voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda

42 dni

BUZZIN*

Metribuzin

-70 %

0,75 kg/ha

Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaj vrst ozkolistnega plevela

Tik pred vznikom

Kolobarne omejitve!

Datum veljavnosti: 31.7.2021

ČU

PLATEEN WG 41,5 *

Flufenacet -24% + metribuzin-17,5%

2,0 – 2,5 kg/ha

Za enoletne ozkolistne in širokolistne plevele

Pred vznikom krompirja

Datum veljavnosti: 31.10.2021

ČU

BOXER*

Prosulfokarb

- 80%

5,0 l/ha Datum veljavnosti: 31.10.2021

Za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela

Tik pred vznikom

Ne obdelujemo zemlje, dokler krompir ne vznikne

ČU

PROMAN

Metobromuron 50%

3,0 l/ha

Za zatiranje enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov.

Tretiramo samo pozne in srednje pozne sorte (z več kot 115 dni rasti)

Varnostni pas 15 m

od voda 1. reda in 10 m

od voda 2. reda.

Tretiranega krompirja ne smemo uporabljati za krmo živali!

Kolobarne omejitve!

ČU

CHALLENGE

Aklonifen – 60 %

4 l/ha

Za širokolisten in nekaj ozkolistnih plevelov

Po saditvi pred vznikom krompirja

Varnostni pas 20 m

od voda 1. in 2. reda

90 dni

CHANON

Aklonifen – 60 %

3,0 l/ha

Za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega in ozkolistnega plevela.

Uporaba po sajenju, vendar pred vznikom krompirja.

ČU

 

PO VZNIKU KROMPIRJA

PRIPRAVEK

ODMEREK

DELOVANJE, UPORABA

OPOMBE

K

SENCOR SC 600 *

Metribuzin-60%

0,15 l/ha

Enoletni širokolistni in nekateri ozkolistni pleveli

Po vzniku krompirja, ko je na glavnem steblu največ 9 listov

V primeru naknadnega vznika plevela se ponovno tretira (razmak 10-14 dni)

V fazi od kličnih listov do 2 listov plevela

42 dni

TAROT 25 WG*

Rimsulfuron-25 %

40,0 g/ha + močilo

Za zatiranje širokolistnega ter enoletnega ozkolistnega plevela

Zatiramo v fazi od 3 listov do najpozneje v stadiju začetka sklepanja vrst krompirja.

Tretiramo, ko ima plevel 2-3 liste

ČU

50,0g/ha + močilo

Za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega ter večlet. ozkolistnega tudi navadne kostrebe

RIM 25 WG

Rimsulfuron-25 %

=

RINCON 25 SC

60 g + 0,1% močilo

 

Za zatiranje nekaterih vrst enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela. Uporaba, ko ima krompir od 1- 7 listov (do začetka sklepanja vrst

Optimalni čas za tretiranje s sredstvom je po vzniku plevela, ko ima ozkolistni plevel od 3-5 listov in širokolistni plevel od 2-4 liste

ČU

BASAGRAN 480

Bentazon: 48%

1,5-2,0 l/ha

Za zatiranje eno – in večlet. širokolistnega plevela. Uporabljamo, ko je krompir visok največ 10 cm

T zraka naj ne presega 25 °C; Za dobro delovanje je potrebno omočiti liste in steblo

Datum veljavnosti: 30.6.2021

42 dni

 

GRAMINICIDI – HERBICIDI PROTI TRAVNIM PLEVELOM

ZETROLA =

AGIL 100 EC*

Propakvizafop

- 10%

0,75 – 1,5 l/ha

Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov

V fazi od 3 lista do faze popolne razraščenosti krompirja

Enoletne trave naj bodo v razvojni fazi od 2 listov do sredine razraščanja (5 stranskih poganjkov)

V zgodnjem krompirju uporaba ni dovoljena!

30 dni

FOCUS ULTRA*

Cikloksidim – 10%

2,0 l/ha ali 1,0 l/ha + 1,0 l/ha močila

Enoletni ozkolistni pleveli in samosevna žita

Tretiramo v fazi od 2 do 9 listov krompirja

Varnostni pas 15 m od voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda

56 dni

 

 

 

 

4,0 l/ha ali 2,0 l/ha + 2,0' l/ha močila

Večletni ozkolistni pleveli

TARGA SUPER

Kvizalofop-p-etil- 5%

1,2 l/ha

Enoletni ozkolistni pleveli

Od 2 lista do začetka cvetenja krompirja

Tretiranje enoletnih ozkolistnih plevelov od 2 pravih listov do konca razraščanja.

45 dni

2,0 l/ha

Plazeča pirnica

Tretiranje v razvojni fazi od 4 do 6 listov plevela

FUSILADE MAX

Fluazifop-p-butil 12,5%

1,6 l/ha

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela in ljuljk, razen enoletne latovke (Poa annua).

Tretira se v razvojni fazi pred cvetenjem, pred tvorbo gomoljev, preden se vrste sklenejo.

Dolga karenca!

90 dni

 

FUSILADE FORTE

Fluazifop-p-butil- 15 %

0,8- 1,3 l/ha

za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela in ljuljk (Lolium spp.)v razmerah majhne do srednje stopnje zapleveljenosti,

Tretira se v razvojni fazi pred cvetenjem, pred tvorbo gomoljev, preden se vrste sklenejo;

Dolga karenca!

90 dni

SELECT SUPER

Kletodim 12%

1,0 – 2,5 %

Za zatiranje vseh vrst enoletnega ozkolistnega plevela v odmerku 1 L/ha, za zatiranje enoletne latovke  v odmerku 2 L/ha; tretira se v razvojni fazi od konca razraščanja naprej

za zatiranje plazeče pirnice v odmerku 2,5 L/ha.

Krompir se tretira od razvojne faze razvitega prvega para listov do faze, ko se 30% rastlin stika med vrstami

56 dni

DESIKANTI ZA SUŠENJE KROMPIRJEVE CIME

BELOUKHA

Pelargonska kislina 68%

16 l/ha

 

Krompirjevko se tretira, ko imajo gomolji željeno debelino za izkop oz. najpozneje 14 dni pred izkopom krompirja.

Krompirjevko se 1 dan pred uporabo sredstva zmulči na višino 15-20 cm.

Datum veljavnosti: 31.8.2021

 

           

K – karenca, ČU – karenca zagotovljena s časom uporabe.

Pripravila: A. Poženel, univ.dipl.inž.agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan,29.4.2021,MKGP,URSVHVVR

 

Pred uporabo herbicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI !  Pri herbicidih, kjer je opozorilo o kolobarnih omejitvah, je potrebno v navodilu o uporabi to še posebej preveriti in upoštevati pri setvi naslednjih kultur. Pridelovalce zgodnjega krompirja opozarjamo, da imajo nekateri herbicidi (npr. herbicidi za zatiranje travnih plevelov) dolgo karenco ali pa niso dovoljeni v zgodnjem krompirju (Agil in Zetrola).