Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo pora

datum: 16.09.2021

Porova zavrtalka

Jeseni se pojavlja drugi rod porove zavrtalke, ki povzroča škodo na poru in drugih čebulnicah. Pridelovalcem pora svetujemo, da posevke redno pregledujejo. Pozorni naj bodo predvsem na prisotnost vbodov v obliki belih peg, ki si sledijo vzdolž listov. Dodatno lahko odrasle zavrtalke spremljamo tudi z rumenimi lepljivimi ploščami. Škodo na pridelku preprečimo z uporabo ustreznih pokrivk.