Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 25.03.2022

Akarinoza (Calepitrimerus vitis), erinoza (Colomerus vitis), rumena ali gabrova pršica (Eotetranychus carpini) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

Na izpostavljenih legah so zgodnje sorte vinske trte (Chardonnay) v fenofazi B po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi BBCH05. Za zatiranje pršice trsne kodravosti in trsne listne pršice šiškarice priporočamo uporabo pripravkov na osnovi žvepla kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol Disperss, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG v odmerku 8 kg/ha. Pripravki na osnovi žvepla so še posebej učinkoviti, če je v času škropljenja temperatura zraka nad 15°C. Sredstva na osnovi močljivega žvepla delujejo tudi proti oidiju vinske trte.   

V vinogradih, kjer se je v prejšnjih letih pojavljala gabrova pršica ali rdeča sadna pršica se v fenološki fazi BBCH 03 (konec nabrekanja brsta: brsti nabrekli vendar še ne zeleni) lahko škropi s pripravkom Red Fox v odmerku 15 l/ha. Z uporabo omenjenega sredstva v odmerku 25-30 l/ha zmanjšamo okužbe s črno pegavostjo vinske trte.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!