Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 19.05.2022

Peronospora in oidij vinske trte

Na izpostavljenih legah so zgodnje sorte vinske trte v fenofazi BBCH57 (socvetja popolnoma razvita, cvetovi ločeni) oz. prehajajo v cvetenje. Omenjene vinograde proti peronospori vinske trte škropite s pripravki s sistemičnim načinom delovanja.

 

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte s sistemičnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

AMPEXIO

0,5 kg/ha

CYMBAL

0,125 kg/ha

DELAN PRO

3,0 l/ha

EQUATION PRO

400 g/ha

FOLPAN GOLD

2 kg/ha

FORUM STAR

1,6 kg/ha; 0,16 %

FOSHIELD

1-2 l/ha

LBG-01F34

4 l/ha

MAGMA TRIPLE WG

3 kg/ha

MIKAL FLASH

4 kg/ha; 0,4 %

MIKAL PREMIUM F

3 kg/ha

MILDICUT

2 l/ha

MOMENTUM F

4 kg/ha

MOMENTUM TRIO

3 kg/ha

ORONDIS

0,16 l/ha

ORVEGO

0,8 l/ha

PERGADO C

4-5 kg/ha

PERGADO D

1,4 l/ha

PERGADO F

1,25 kg/ha

PERGADO SC

0,6 l/ha

PROFILER

3 kg/ha; 0,3 %

REBOOT

0,4 kg/ha

REVUS

0,6 l/ha

SANVINO

0,75 kg/ha (od BBCH 61)

SFINGA EXTRA WDG

1,5 kg/ha

SORIALE LX

4 l/ha

TANOS 50 WG

0,4 kg/ha

TWINGO

3 kg /ha

VALIS F

2 kg/ha

ZORVEC ZELAVIN

0,16 l/ha

 

V ostalih vinogradih pa lahko uporabite sredstva z dotikalnim načinom delovanja.

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte z dotikalnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

DAIMYO F

2,5 l/ha

DELAN PRO

3 l/ha

ENERVIN

2,5 kg/ha

FOLLOW 80 WG

1,25 kg/ha

FOLPAN 80 WDG

1,25 kg/ha

FYTOSAVE

2 l/ha

POLYRAM DF

0,24 %; največji dovoljeni odmerek 2,4 kg/ha

VIDERYO F

2,5 l/ha

VINCYA F

2,5 l/ha

Za zatiranje peronospore in oidija vinske trte se lahko uporabi tudi pripravka Cabrio Top in Universalis.

 

Poleg peronospore vinske trte zatiramo tudi oidij vinske trte. To velja zlasti za vinograde, ki so bili v lanskem letu huje prizadeti. Bolezen lahko zatirate s sredstvi na osnovi žvepla ali z organskimi fungicidi s kontaktnim načinom delovanja.  

 

Registrirani pripravki za zatiranje oidija vinske trte s kontaktnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

AQ-10

35 g/ha

AZUMO WG

4-8kg/ha

BIOTIP SULFO 800 SC

4 l/ha

COSAN

3-8 kg/ha

COSAVET DF

3,6 – 8,0 kg/ha

COSINUS

8 kg/ha

FYTOSAVE

2 l/ha

KARATHANE GOLD 350 EC

0,5 l/ha

KARATHANE GOLD EC

0,5 l/ha

KARBICURE

5 kg/ha

KUMULUS DF

3-8 kg/ha

KUSABI 300 SC

0,15 l/ha

MICROTHIOL DISPERSS

3-8 kg/ha

MICROTHIOL SPECIAL

3-8 kg/ha

MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF

3,6 – 8,0 kg/ha

PEPELIN WG

3-8 kg/ha

POL-SULPHUR 80 WG

4 kg/ha

POL-SULPHUR 80 WP

4 kg/ha

POL-SULPHUR 800 SC

4 l/ha

SERENADE ASO

8 l/ha (na trti za pridelavo namiznega grozdja)

SONATA

5 l/ha

SYMBIOTICA FITO - TEKOČE ŽVEPLO

4 l/ha

SYMBIOTICA FITO - GRANULIRANO ŽVEPLO

4 kg/ha

TAEGRO

0,185-0,37 kg/ha

TALENDO

0,25 l/ha

THIOVIT JET

3-8 kg/ha

VERTIPIN

5-7,5 l/ha

VINDEX 80 WG

3-8 kg/ha

VITISAN

3 kg/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!