Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Ogledi dobrih kmetijskih praks po kmetijah

datum: 17.06.2022

V sredo, 8.junija 2022 smo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica - izpostava Koper organizirali oglede dobrih kmetijskih praks po ekoloških kmetijah v Slovenski Istri. Pripravo programa in vodenje ogledov sva oblikovali mag. Urška Klančar, specialistka za sadjarstvo in oljkarstvo in Jana Bolčič, specialistka za zelenjadarstvo.

Najprej smo obiskali kmetijo FREŠKO Luke Beliča, ki prideluje vrtnine na intenziven ekološki način. Vrtnine prideluje na prostem in tudi v plastenjaku. Letos so si tudi uredil mrežnike, zato da je pridelava vrtnin bolj uspešna. Ne orjejo njivskih površin, ampak le plitvo obdelajo tla na gredicah. Zemljo rahljajo le s pomočjo ruskih vil. Tudi za vso ostalo oskrbo vrtnin uporabljajo le preprosta orodja za rahljanje tal in pravočasno uničevanje plevela. Gnojijo izključno s kompostom. Pripravljajo pa tudi kompostni čaj za dognojevanje vrtnin. Skrbijo za to, da vsi postopki v pridelavi vrtnin potekajo čim bolj okolju prijazno. Organsko snov v tleh vzdržujejo in povečujejo s setvijo rastlin za zeleno gnojenje (križnice, žita, metuljnice,…). V varstvu pred insekti uporabljajo protiinsektne mreže. V začetku pomladi in pozno jeseni pa z različnimi koprenami prekrivajo gredice, da zagotovijo optimalne pogoje za pridelavo vrtnin. V nekaj letih (3 – 4 leta) so uspešno vzpostavili direktno trženje svežih vrtnin s 40 potrošniki. Preko celega leta pripravljajo zabojčke svežih vrtnin, ki jih ponudijo svojim potrošnikom. Luka bo tudi kandidiral na razpisu za mladega prevzemnika. Sreča je, da mu pri delu pomagajo sorodniki. Ima pa tudi še veliko zanimivih ciljev za nadaljnji razvoj svoje kmetije.

Kmetija Freško-intenzivna ekološka pridelava vrtnin.
Kmetija Freško-intenzivna ekološka pridelava vrtnin.

Nato smo obiskali ekološko kmetijo DOLINA MIRU Rojac Massima iz Gažona. Ogledali smo si nov intenzivni nasad oljk v obsegu 14 ha. V lanskem letu so uspešno posadili 4.700 oljčnih dreves. Prevladujejo sorte: Leccino, Leccio del corno, Istrska belica, Buga in Štorta. Na površini 1ha so zasajene številne svetovne sorte oljk. Oljčni nasad je v celoti ograjen. Opremljen je z vkopanim kapljičnim namakalnim sistemom, ki je razdeljen na 5 sektorjev in daljinsko voden. Priključen je na lokalni vodovod, ima pa tudi dva večja zbiralnika za deževnico. Vremenske podatke za izračun namakanja prejema neposredno iz meteorološke postaje  v oljčniku. Meteorološka postaja je ena izmed postaj v mreži ARSO.  V naslednjem letu ima Massimo v načrtu še sajenje šparglja znotraj oljčnega nasada za pobiranje zelenih špargljevih poganjkov. V bodoče pa bo v oljčnem nasadu sadil še aromatične zdravilne rastline (sivka, žajbelj, rožmarin in smilj).  V oljčnem nasadu je postavljenih več različnih vab za spremljanje škodljivcev na oljki (monitoring za oljčno muho in monitoring za oljčnega molja) ter za spremljanje bolezni v oljčnem nasadu (pavje oko,..). Znotraj nasada je zasajen tudi manjši ekstenzivni nasad avtohtonih sadnih vrst (Istrska dolgoplodna leska, Miljska figa,…).

Ekološka kmetija Dolina miru_ največji oljčnik v Sloveniji.
Ekološka kmetija Dolina miru: največji oljčnik v Sloveniji.

Pot smo nadaljevali do Trušk, kjer smo imeli malico na ekološki vinogradniški kmetiji Rodica v krasnem ambientu, v zaledju občine Koper. Obdelujejo 14 ha vinogradov na ekološki način. Vse grozdje pa tudi sami predelajo v vrhunska vina, ki jih tudi uspešno tržijo predvsem na tuje trge. Ogledali smo si tudi novo vinsko klet. Predstavili so nam tudi različne postopke v predelavi grozdja.

Ekološka kmetija Rodica-izobraževanje pod starim hrastom.
Ekološka kmetija Rodica: izobraževanje pod starim hrastom.

Zadnji ogled smo opravili na ekološki kmetiji Stepančič Vedrana v Reparcu. Na kmetiji se ukvarjajo z vinogradništvom in vinarstvom ter s pridelavo sivke in rožmarina. Na kmetiji zelo uspešno pridelujejo sivko ('hvarska budrovka') in rožmarin. V juliju ali avgustu ročno požanjejo sivkine grme in nato takoj predelajo sivko na drugi lokaciji, v vasi Trsek, na zeliščarski kmetiji Posedi – Kocjančič (Zeliščni raj Slovenske Istre). V lanskem letu so imeli dober izplen visoko kakovostnega eteričnega sivkinega olja in sivkinega hidrolata. Visoko kakovostne proizvode iz sivke uspešno tržijo. Njihovi kupci so predvsem organizacije, ki se ukvarjajo s proizvodnjo naravne kozmetike.

Ekološka kmetija Stepančič_ nasad sivke v objemu suhozida
Ekološka kmetija Stepančič: nasad sivke v objemu suhozida

Ekološka kmetija Stepančič_ predstavitev kmetije
Ekološka kmetija Stepančič: predstavitev kmetije


Pripravili:

mag. Urška Klančar, specialistka za sadjarstvo in oljkarstvo, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Jana Bolčič, specialistka za zelenjadarstvo, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica