Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 17.06.2022

Škrlup, Jablanova pepelovka, Marmorirana smrdljivka, Jabolčni zavijač, Hrušev ožig

Napotki za varstvo sadnega drevja z dne 17. junij 2022

Hruške in jablane:

Na Primorskem so jablane in hruške v fazi debeljenja plodov (BBCH 74), premer plodov je večji od 40 mm.

Škrlup

Obdobje primarnih okužb s škrlupom je zaključeno. Zaradi suhega ni večje nevarnosti za okužbe s škrlupom.  Nadaljujte z izvajanjem rednih škropljenj proti škrlupu. Priporočeni razmiki med škropljenji so 10 – 14 dni, prilagoditi jih je potrebno vremenskim razmeram in zdravstvenemu stanju nasadov. V tem času svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan. oz. pripravkov kor so Captan 80 WG v odmerku 2,0 kg/ha,  Merpan 80 WDG v odmerku 1,88 kg/ha, Orthocide 80 WG v odmerku 2,0 kg/ha, Scab 80 WG v odmerku 1,9 kg/ha ali Scab 480 SC v odmerku 3,13 L/ha. Uporabo naštetih pripravkov svetujemo v tudi primeru neurij s sodro ali točo, ker preprečujejo gnitje plodov.  Škropljenje je potrebno ponoviti, če pade več kot 20 do 30 mm padavin.

Jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha)

V nasadih, kjer imate težave z jablanovo pepelovko lahko uporabite naslednje pripravke: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Luna Care v odmerku 1kg/m krošnje (maks. 3,0 kg/ha),  Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,10-0,15 kg/ha, Zato plus v odmerku 2,5 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha ali pripravek Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha ali Sercadis plus v odmerku 0,72 L/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Microthiol disperss, Vertipin, Pol-Sulphur 800 SC  ali  Symbiotica Fito) v odmerku 3 - 5 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada.

Pri temperaturah zraka nad 30 °C in močnem sončnem obsevanju lahko pripravki na osnovi žvepla pri nekaterih občutljivih sortah jablan in hrušk lahko povzročijo ožige na listih. Zato njihovo uporabo v ekstremnih temperaturnih pogojih odsvetujemo.

Marmorirana smrdljivka ( Halyomorpha halys)

V večjem delu Vipavske doline in na Tolminskem so ulovi marmorirane smrdljivke v zadnjem tednu majhni. V nekaterih nasadih breskev v spodnji Vipavski dolini opažamo povečan pojav ličink druge in tretje stopnje (L2 in L3), ki se hranijo na plodovih. Z vbadanjem v rastlinsko tkivo povzročajo nepravilnosti v razvoju plodov, iznakaženost, smoljenje in gnitje plodov.

Ukrepanje proti škodljivki je smiselno le v primeru, da v nasadih opažate veliko število odraslih stenic ali ličink ter poškodbe na plodovih.

Fitofarmacevtsko

sredstvo

Odmerek / konc.

Kultura

OPOMBE

Mospilan 20 SG

0,05 %

Max. 0,5 kg/ha

sliva, jablana, hruška, breskev, nektarina,  marelica

Na istem zemljišču dovoljeni največ  2 tretiranji letno

Karate Zeon 5 CS

0,018 %

hruška

Na istem zemljišču dovoljeni največ  2 tretiranji letno

Decis 2,5 EC*

0,5 L/ha

sliva, jablana, hruška, breskev,  marelica, oreh, leska

 Na istem zemljišču dovoljeni največ  2 tretiranji letno

Upoštevati 50 m netretiran varnostni pas do vodne površine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Aset Five

0,064 %

pečkate in koščičaste sadne vrste, jagodičevje, agrumi, leska, aktinidija, kaki, smokva

Izdano dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za obdobje 15.06.2022 do 14.10.2022

Na istem zemljišču dovoljena največ  3 tretiranja letno

Sredstvo se lahko uporablja tudi v ekološki pridelavi sadja

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Jabolčni zavijač (Cydia pomonella)

Na celotnem območju Primorske so ulovi jabolčnega zavijača pod pragom škodljivosti, zato ukrepanje proti škodljivcu ni potrebno.

Hrušev ožig (Erwinia amylovora)

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).

Pripravila: Mojca Rot

Marmorirana smrdljivka - stadij L1 Marmorirana smrdljivka na breskvi Smoljenje na breskvah