Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Ukrepi za omilitev suše 2022

datum: 02.08.2022

Dolgotrajno sušno obdobje, ki smo mu priča praktično že od začetka leta (npr. v Biljah je od 1. 1. 2022 do 1. 8. 2022 padlo samo 226,4 mm padavin) se še kar naprej nadaljuje.

suša 2022Po obetih meteorologov smo  vsi smo upali, da bodo napovedane padavine konec preteklega tedna  nekoliko omilile sušni stres. Žal so padavine zajele le manjši del Primorske in se sušne razmere še kar nadaljujejo. Tudi za naslednjih 14 dni pomembnega dežja ni na vidiku, tako da se stanje v sadovnjakih iz dneva v dan poslabšuje in so se nekatera sadna drevesa že začela sušiti.

  • Sadjarjem in oljkarjem priporočamo, da v kolikor imajo možnost namakanja (upoštevati je potrebno omejitve pri rabi pitne vode), da intervencijsko namakajo predvsem tista drevesa, ki že kažejo znake sušenja oz. so začela z odmetavanjem listov.
  • Kjer so tla obdelana, svetujemo plitvo obdelavo tal (podrahljavanje), da prekinemo kapilarni dvig vode iz globjih plasti tal. Zastiranje tal z različnimi zastirkami (suha trava, slama, …) lahko bistveno zmanjša izhlapevanje vode iz tal. Zastiranje tal pride v poštev predvsem pod drevesnimi krošnjami.
  • Predvsem je potrebno počakati s poletno rezjo, kajti trenutne vremenske razmere (visoke temperature) niso primerna za izvajanje tega tehnološkega opravila.
  • Ko se bodo dnevne temperature spustile pod 30°C, pa bo pravi čas za izvajanje poletne rezi v rodnih sadovnjakih koščičarjev.

Pripravil:
Vasja Juretič, spec. za sadjarstvo in oljkarstvo