Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Strokovna vinogradniška delavnica v Vrhpolju

datum: 26.08.2022

V četrtek, 25. avgusta 2022 smo se sodelavci različnih oddelkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica zbrali na strokovnem kolegiju v Selekcijsko trsničarskem središču (STS) Vrhpolje.

Najprej smo se ustavili v matičnem vinogradu na Slapu, kjer sta nam Julija Dariž z Oddelka za varstvo rastlin in Andreja Škvarč, vodja STS Vrhpolje, predstavili poskus Možnosti obvladovanja bolezni lesa vinske trte. Seznanili sta nas z različnimi metodami, ki se jih poslužujejo, da bi omejili pojav bolezni lesa (izrezovanje obolelih delov, uporaba vodikovega peroksida in fitofarmacevtskih sredstev) ter z dosedanjimi rezultati poskusa. Poskus se izvaja že več let,  nadaljeval pa se bo tudi v prihodnje.

Strokovna vinogradniška delavnica, 25.8.2022Nadaljevali smo v vinogradu na Polzelcah, kjer smo si ogledali stare lokalne primorske sorte, klone rumenega muškata, klonske kandidate sort malvazija, refošk in zeleni sauvignon ter tolerantne vinske in namizne sorte. Z ogledom in pogovorom smo ugotavljali, kako se različne sorte obnašajo v letošnjem vremensko zelo posebnem letu, kakršnih pa bo v prihodnje verjetno čedalje več. Izkušnje s terena bodo dobra osnova za strokovno svetovanje na kmetijah.

Po ogledih vinogradov smo na sedežu STS Vrhpolje imeli vodeno degustacijo vin nekaterih starih lokalnih sort, klonskih kandidatov in tolerantnih sort. Odločitev, ali bo nek klonski kandidat potrjen oziroma ali je določena sorta primerna za saditev, temelji na rezultatih preizkušanja tako v vinogradu kot v kleti.

Strokovna vinogradniška delavnica, 25.8.2022Naše strokovno srečanje smo zaključili na kmetiji Iva in Žana Brica na Vogrskem, kjer smo si ogledali razstavo okrog petdesetih sort namiznega grozdja. Vse sorte so nabrali v lastnih vinogradih. Družina Bric je namreč ena največjih pridelovalk namiznega grozdja na Primorskem.

Poletne delavnice smo se udeležili strokovni delavci zavoda s področja vinogradništva, pa tudi sadjarstva, saj je namizno grozdje stična točka med vinogradništvom in sadjarstvom. Zraste na vinski trti, za trg pa se ga pripravlja podobno kot sadje za sveži konzum.

Tudi tokratna strokovna delavnica se je izkazala za zelo dobrodošlo, saj v krogu sodelavcev (tokrat oddelkov Selekcijsko trsničarskega središča Vrhpolje, Oddelka za varstvo rastlin, Sadjarskega centra in Oddelka za kmetijsko svetovanje) učinkovito nadgradimo in posodobimo naša znanja.


Napisali: Mojca Mavrič Štrukelj, Andreja Škvarč