Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo pora

datum: 03.10.2022

Porova zavrtalka

Pridelovalcem priporočamo, da še naprej redno pregledujejo posevke pora, saj se v jesenskem obdobju pojavlja drugi rod porove zavrtalke. Pozorni naj bodo predvsem na prisotnost vbodov v obliki belih peg, ki si sledijo vzdolž listov. Dodatno lahko odrasle zavrtalke spremljamo tudi z rumenimi lepljivimi ploščami. Škodo na pridelku preprečimo z uporabo ustreznih pokrivk.

Za zatiranje grizočih žuželk na poru sta registrirana pripravka KARATE ZEON 5 CS v odmerku 0,15 l/ha in NEEMAZAL - T/S v odmerku 3,0 l/ha.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!