Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Zaključena izvedba strokovnih srečanj v vinogradništvu in oljkarstvu

datum: 14.10.2022

Od maja do oktobra je bilo na območju Slovenije organiziranih 15 strokovnih srečanj v različnih kmetijskih panogah. Srečanja so bila izvedena v okviru javnega naročila, namenjenemu podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 do 2022. V njihovo izvedbo so bili vključeni strokovnjaki posameznih kmetijsko gozdarskih zavodov v Sloveniji.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica  je zelo uspešno izvedel dve strokovni srečanji. Strokovnega srečanja s področja vinogradništva se je udeležilo 49 kmetov, s področja oljkarstva pa 47 kmetov.

Interes za udeležbo je bil sicer večji, vendar so morali udeleženci izpolnjevati predpisane pogoje za udeležbo s strani Ministrstva za kmetijstvo in prehrano. Na svojih kmetijah so morali pridelovati grozdje oziroma oljke na vsaj 0,3 ha  površin, kar je moralo biti razvidno iz zadnje oddane zbirne vloge.

Iz vsakega strokovnega srečanja smo pripravili kratki video reportaži z namenom seznanitve širše javnosti z vsebino srečanj.

 

Vabljeni k ogledu:

Strokovno srečanje v vinogradništvu 14.6.2022

https://www.youtube.com/watch?v=We8yaHfyPCY

Strokovno srečanje v oljkarstvu 6.9.2022

https://www.youtube.com/watch?v=0pQAdLT_EdY

 

prp-ekszrp-eivp-1