Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 14.10.2022

Oljčna muha, marmorirana smrdljivka

Oljkarje obveščamo, da končujemo sezono ukrepanja proti oljčni muhi.

Oljkarjem, ki v svojih oljčnikih opažajo večjo poškodovanost plodov zaradi napada oljčne muhe, priporočamo zgodnejše obiranje oljk.

Trenutno zaradi toplih vremenskih razmer v oljčnikih še vedno opažamo prisotnost  marmorirane smrdljivke vendar sedaj te ne povzročajo škode na pridelku. Ob znižanju temperatur se bodo stenice iz oljčnikov premaknile v zimska prezimovališča (zaprti, zavetrni prostori, tudi v bližini človeških bivališč)

Sledite tudi podatkom o dozorevanju oljk na www.kmetijskizavod-ng.si