Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Izvedba obveznih usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa EKOLOŠKO KMETOVANJE iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2022

datum: 25.10.2022

Vključeni v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se morate vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega šesturnega usposabljanja.
Upravičeni udeleženci usposabljanja so kmetijska gospodarstva, ki uveljavljajo zahtevke za ukrep EK v skladu z uredbo EK.

Vsa usposabljanja bodo potekala v obliki spletnih usposabljanj preko aplikacije ZOOM.

Podrobnejši seznam terminov usposabljanj je prikazan v nadaljevanju.

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo do med 8. in 17. novembrom 2022 za vključene v ukrep EK, izvedli 11 usposabljanj v obliki spletnega seminarja, od tega 1 osnovno in 10 nadaljevalnih usposabljanj. Povezava do najave terminov usposabljanj EK za leto 2022:

https://www.kgzs.si/prp/ukrep-ek-2021-2022

Osnovno usposabljanje je namenjeno izključno kmetijam, ki so prvo leto vključene v kontrolo EK in istočasno tudi v ukrep EK.

Nadaljevalno usposabljanje je namenjeno kmetijam, ki so več kot 1 leto vključene v kontrolo EK in istočasno tudi v ukrep EK.

Vključeni v ukrep EK, ki boste prejeli vabilo na osnovno usposabljanje, se morate udeležiti osnovnega usposabljanja. Ostali, ki boste prejeli vabilo na nadaljevalno usposabljanje, pa se morate udeležiti nadaljevalnega usposabljanja.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je posredoval vabilo za nadaljevalno usposabljanje vsem upravičencem z območja delovanja zavoda po navadni pošti dne 25.oktobra 2022.

Pisno vabilo na osnovno usposabljanje, ki bo potekalo dne 8. novembra 2022 ob 14:00, bo za upravičence z območja našega zavoda posredoval organizator osnovnega usposabljanje, to je Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. To je edino osnovno usposabljanje in ga ni mogoče nadomestiti z udeležbo na enem od terminov nadaljevalnih usposabljanj.

 

TERMINI NADALJEVALNIH SPLETNIH USPOSABLJANJ, kontakti in REGISTRACIJSKE POVEZAVE za prijavo:

 

Datum

Ura

Naziv sektorja/

panoge *

Izvajalec

Način prijave

Dodatne informacije

08.11.2022

9:00

Poljedelstvo in vrtnarstvo

KGZ

Kranj

 

Preko ZOOM registracijske povezave:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZpSib2mCQlq9stRQSoU51w

 

ali preko telefona:

04/234 24 11

 

Tel: 04/234 24 11

meta.sebat@kr.kgzs.si

 

08.11.2022

9:00

Travništvo z živinorejo

KGZ

Nova Gorica

Preko ZOOM registracijske povezave:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_R3t7bjHuRZWtS1OM1Gu3fA

 

https://www.kmetijskizavod-ng.si

Tel:

05/388 42 81

05/335 12 12

09.11.2022

9:00

Poljedelstvo in vrtnarstvo

 

KGZ Murska Sobota

 

 

Na usposabljanje se prijavite na spletni strani

www.kgzs-ms.si

pod zavihkom NUJNA OBVESTILA, ali preko ZOOM registracijske povezave: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_z0lc9BjxQKmdiwJPeM66Rg

 

Strokovna pomoč: Alojz Topolovec,

mobi: 031 703 640

 

Tehnična pomoč: Jernej Pečnik,

mobi: 031 783 437

 

09.11.2022

9:00

Poljedelstvo in vrtnarstvo

KGZ

Ptuj

 

Preko ZOOM registracijske povezave: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_15ha1v7NT3GsrWLLPQyWdQ

 

Tamara Kekec:

tamara.kekec@kgz-ptuj.si

 

mobi: 031 609 951

10.11.2022

9.00

Poljedelstvo in vrtnarstvo

KGZ Ljubljana

 

Preko ZOOM registracijske povezave:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xLCp_ZQjQxCcYHaO-yugQQ

 

Valentina Šajn

tel: 01/513 07 16

14.11.2022

15:00

Travništvo z živinorejo

KGZ

Novo mesto

 

Spletni obrazec:

https://docs.google.com/forms/d/1zulmKHGdBtYGD_edct-GDYyQs3FEqzMK2ZvhyBIw-Pk/edit

 

ali na telefon

07 373 05 87

 

martin.mavsar@kgzs-zavodnm.si

 

tel: 07/373 05 87

15.11.2022

9.00

Travništvo z živinorejo

KGZ

Celje

 

Preko e-prijavnice na povezavi: https://forms.gle/MKFFcASd2yrncxiZ8

 

 

Nina Planinc

mobi: 030 304 169

ali

Tanja Potočnik

mobi: 030 304 177

 

15.11.2022

14.00

Travništvo z živinorejo

KGZ Maribor

 

Preko ZOOM registracijske povezave:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8lM7Z8_cTAKomWYmw25M0Q

 

ali preko telefona:

02/228 49 19

Potrdilo o registraciji boste dobili po pregledu vaših podatkov (NI AVTOMATSKO!)

 

Strokovna in tehnična pomoč:

Tamara Korošec ali Andrej Šuvak

tel: 02/228 49 19

ali

mobi: 031 770 939

 

 

16.11.2022

15:00

Trajni nasadi

KGZ

Novo mesto

 

Spletni obrazec:

https://docs.google.com/forms/d/14z4DFWWL_7Pc9s9BRGhT-FshVktza-UlA1-XN8V-xrI/edit

 

ali na telefon

07 373 05 87

 

martin.mavsar@kgzs-zavodnm.si

 

tel: 07/373 05 87

 

17.11.2022

15:00

Čebelarstvo

KGZ

Celje

Preko e-prijavnice na povezavi:

https://forms.gle/17L1AffYt3jw2RTYA

 

 

 

Nina Planinc

mobi: 030 304 169

ali

Tanja Potočnik

mobi: 030 304 177

 

 

Vsebina usposabljanj je v letu 2022 sektorsko/panožno različna, zato bodite pri izbiri termina pozorni na sektor/panogo, ki je navedena pri posameznem usposabljanju. Ekološki kmetje se boste tako lahko sami odločili, za kateri sektor oziroma panogo kmetijske pridelave boste poslušali usposabljanje in temu primerno tudi izbrali ustrezen termin usposabljanja (npr. kmetje, ki se ukvarjate s pridelavo zelenjave, se boste najverjetneje odločili za udeležbo na usposabljanju, kjer bo poudarek na poljedelstvu in vrtnarstvu ipd.).

Sektorji/panoge, med katerimi lahko izbirate so:

 • poljedelstvo in vrtnarstvo (vključno z uvajanjem dobrih praks iz biodinamike in semenarstva)
 • trajni nasadi (vključno z uvajanjem dobrih praks iz biodinamike)
 • travništvo vključno z živinorejo
 • čebelarstvo

  PROGRAM NADALJEVALNEGA USPOSABLJANJA ZA UKREP EK:

Izobraževanja znotraj posameznih sektorjev oziroma panog bodo potekala v okviru sledečega programa usposabljanja:

 1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (0,5 ure);
 • ugotovljena najpogostejša neskladja v preteklih letih in odprava le teh pri izvajanju ukrepa EK (najpogostejše in ponavljajoče napake pri izvajanju ukrepa EK, novi konkretni primeri v povezavi z dotično panogo)

 

 1. Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2,5 uri);
 • ukrepi za varstvo voda in tal ter zaščito pred podnebnimi spremembami; tehnologije pridelave pri vseh panogah in reje/paše živali (vključno z biodinamičnimi praksami) in ekološkim semenarjenjem (priporočene sorte in semenske mešanice - uporaba kvalitetnega oz. certificiranega semena)

 

 1. Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov in konkurenčnost (1 ura)
 • inovativni pristopi trženja v okviru različnih skupin proizvajalcev (skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, zadruge,…)

 

 1. Ogledi – predstavitve dobrih praks (2 uri)

ogled - predstavitev najmanj enega izbranega primera ekoloških kmetij v Sloveniji

Predavali bodo kmetijski svetovalci s kmetijsko gozdarskega zavoda, ki organizira usposabljanje.

PRIJAVE ZA SPLETNO USPOSABLJANJE:

Za udeležbo na izbranem terminu usposabljanja je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA,

KI MORA BITI OPRAVLJENA VSAJ 3 DNI PRED USPOSABLJANJEM.

Način prijave je odvisen od kmetijsko gozdarskega zavoda, ki organizira usposabljanje in je razviden iz zgornje tabele: TERMINI NADALJEVALNIH SPLETNIH USPOSABLJANJ, kontakti in REGISTRACIJSKE POVEZAVE za prijavo

 

Organizator usposabljanja bo preveril vaše podatke:  KMG-MID številko, priimek in ime, naslov, naslov e-pošte in mobilno telefonsko številko z namenom nadaljnje komunikacije in potrjevanja udeležbe na e-usposabljanju.

Prijavljeni boste na svoj e-poštni naslov prejeli potrditev uspešne prijave (e-vabilo):

 • s potrditvijo datuma in ure spletnega usposabljanja
 • navedena bo povezava, preko katere se boste na dan spletnega usposabljanja povezali in spremljali usposabljanje. Te povezave ne delite z drugimi, ker bo pripravljena samo za vas!
 • prejeli boste navodila za vzpostavitev povezave ter možnosti sodelovanja na spletnem usposabljanju. Informacije v zvezi s povezavo in spremljanjem spletnega usposabljanja so dostopne tudi na povezavi:  https://tinyurl.com/kgzsnavodilazoom

 

Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost, morate še pred udeležbo po e-pošti posredovati potrdilo (pooblastilo) delodajalca o zaposlitvi.

Vzorec POTRDILA (POOBLASTILA) lahko prejmete na vaši izpostavi oddelka za kmetijsko svetovanje ali je dostopen tukaj.

Potrdilo (pooblastilo) pošljite na spodaj naveden e-naslov kmetijsko gozdarskega zavoda, ki bo izvajal usposabljanje, na katerega ste se prijavili:

KGZ

E-naslov za pošiljanje potrdil

CELJE

tatjana.pevec@ce.kgzs.si

KRANJ

mojca.povsnar@kr.kgzs.si

LJUBLJANA

valentina.sajn@lj.kgzs.si

MARIBOR

tamara.korosec@kmetijski-zavod.si

MURSKA SOBOTA

metka.barbaric@kgzs-ms.si

NOVA GORICA

michaela.vidic@go.kgzs.si

NOVO MESTO

tajnistvo@kgzs-zavodnm.si

PTUJ

darja.artenjak@kgz-ptuj.si

 

Če se usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali ste član pašne ali agrarne skupnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. Zato v teh primerih ob prijavi obvezno navedite obe številki KMG-MID (tudi dodatno KMG-MID številko).

Naprošamo vas, da se na dan izvedbe spletnega usposabljanja pravočasno, priporočamo vsaj 15 minut pred pričetkom, prijavite v aplikacijo ZOOM.

Na spletnem usposabljanju morate biti prijavljeni in prisotni ves čas trajanja usposabljanja!

V kolikor pride med usposabljanjem do prekinitve internetne povezave, jo je potrebno ponovno vzpostaviti in se ponovno vključiti v spletno usposabljanje.

Po zaključku spletnega usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete na povezavi:

https://storitve-mkgp.gov.si/dad/web_kmg/f?p=180

uporabniško ime: EK22

geslo: EK22

Navodilo za dostop in izpolnitev ankete:

Po kliku na povezavo je za dostop do ankete potrebno vpisati uporabniško ime in geslo. Po koncu izpolnjevanja ankete morate obvezno pritisniti gumb »Shrani«, sicer se vaši podatki ne bodo shranili v bazo odgovorov.

Po uspešno opravljenem spletnem usposabljanju vam bomo poslali potrdilo o opravljenem usposabljanju in gradivo z vsebino usposabljanja.

Gradivo je dostopno tudi na povezavi: TUKAJ.

 

Dodatne informacije so dostopne na telefonskih številkah izpostav oddelka za kmetijsko svetovanje:

Ajdovščina

05 367 10 70

 

Koper

05 630 40 62; 040 566 156

Bilje

05 395 42 64

 

Postojna

05 720 04 35

- pisarna v Novi Gorici

05 335 12 08

 

Sežana

05 731 28 50

Dobrovo

05 395 95 31

 

Tolmin

05 388 42 81; 05 388 42 82

Idrija

05 377 22 54

 

Druge kontaktne osebe:

 

Ilirska Bistrica

05 710 02 61

 

Michaela Vidič

05 335 12 12

V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014– 2020 (Uradni list RS, št. 16/16, z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep EK zmanjša.

prp-ekszrp-eivp-1