Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

USPOSABLJANJE ZA KLAVNIČARJE 2023 - prijave do 9.januarja!

datum: 06.01.2023

Obveščamo vas, da Veterinarska fakulteta načrtuje izvedbo tečaja z naslovom Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti v skladu z 21. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi (osnovno) - DOMAČI PREŽVEKOVALCI (govedo, ovce, koze), PRAŠIČI, KOPITARJI.

Izobraževanje bo potekalo v torek, 17. januarja 2023 in v sredo, 18. januarja 2023 s pričetkom ob 15.00 uri preko zoom aplikacije 2023 in sicer, če se bo na izobraževanje prijavilo vsaj 15 oseb. Informacije o sami izvedbi tečaja in zoom povezavo prejmete 7 dni pred izobraževanjem.

Prijave zbirajo do 9. 1. 2023!

Na izobraževanje se prijavite preko spletnega obrazca: https://1ka.arnes.si/a/1bf36ffe

Urnik boste prejeli na e-naslov, ki ste ga navedli v prijavi. Po e-pošti morate posredovati originalno podpisano Izjavo o nekaznovanosti.

Izobraževanje je namenjeno velikim nosilcem dejavnosti, ki zakoljejo več kot 1.000 GVŽ in malim nosilcem dejavnosti, ki zakoljejo manj kot 1.000 GVŽ.

Organizirano bo preverjanje znanja iz osnovnega usposabljanja najmanj 7 in največ 14 dni po usposabljanju. Preverjanje znanja bo potekalo pod nadzorom predstavnika Uprave, ki je določen kot kontaktna točka Uredbe 1099/2009/ES.

Izpiti in predavanja bodo v slovenskem jeziku. Izpiti bodo potekali med tednom v dopoldanskem času.