Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Smernice integriranega varstva oljk 2023

datum: 17.01.2023

Osnovno načelo integriranega varstva oljk zajema ukrepe s katerimi v najmanjši možni meri negativno vplivamo na okolje. Prednost pri varstvu rastlin posvečamo predvsem preventivnim ukrepom s katerimi zmanjšamo porabo fitofarmacevtskih sredstev in na ta način zmanjšamo negativni vpliv na neciljne in koristne organizme. Na učinkovitost varstva proti boleznim in škodljivcem vpliva pravilna izbira registriranih pripravkov ter njihov pravočasen in pravilen nanos. Pri integriranem varstvu je ključnega pomena preventiva in ne kurativa. Na učinkovitost vpliva tudi poznavanje biologije ter simptomatike bolezni in škodljivcev.

V priponki so priložena smernice integriranega varstva oljk, ki smo jih pripravili na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica na oddelku za varstvo rastlin. V smernicah integriranega varstva oljk so opisana osnovna načela varstva oljk, opisi bolezni in škodljivcev.

PRILOGA:

Smernice integriranega varstva oljk 2023.pdf