Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo sliv

datum: 13.03.2023

Rumena češpljeva grizlica, črna češpljeva grizlica

Pridelovalcem priporočamo, da v nasade zgodnjih sort sliv, ki so tik pred cvetenjem BBCH55 obesijo bele lepljive plošče s katerimi se lahko spremlja ulov rumene in črne češpljeve grizlice. Za nasad površine enega hektarja potrebujemo dve lepljivi plošči velikosti 35 x 20 cm, ki jih pregledamo takoj po cvetenju. Škodljivca zatiramo takoj po zaključenem cvetenju, če se na bele lepljive plošče ulovi več kot 30 osic.