Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

V GORIŠKIH BRDIH SMO PRIPRAVILI PREDAVANJE O VARSTVU KOŠČIČARJEV IN PRIKAZALI ZIMSKO REZ SADNEGA DREVJA

datum: 15.03.2023

V torek 28.2.2023 sta Oddelek za varstvo rastlin in Kmetijska svetovalna služba Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica v sodelovanju z Društvom sadjarjev Goriških Brd pripravili predavanje o varstvu koščičarjev in prikaz zimske rezi sadnega drevja. Dogodka se je udeležilo osemdeset sadjarjev iz Goriških Brd in Vipavske doline. Dr. Marko Devetak iz Oddelka za varstvo rastlin je poleg pomembnejših škodljivih organizmov, ki se pojavljajo v nasadih koščičarjev predstavil še letošnje novosti glede registriranih sredstev za varstvo rastlin.

prikaz rezi Brda (28.2.2023)_1Po dobri uri predavanj in napotkov glede ustreznih načinov omejevanja škode na koščičaštem sadnem drevju, smo si v bližnjem sadovnjaku g. Oskarja Jeline ogledali še prikaz zimske rezi koščičarjev. Poleg rezi marelic, breskev in češenj so si udeleženci izobraževanja ogledali še prikaz rezi kakija. Dotaknili smo se tudi pravilne vzgoje okulantov breskev, enoletnih sadik breskev, kakija in češenj. Prikaz rezi sta vodila Vasja Juretič in Sara Spačal Dovžak. Velik odziv sadjarjev na predavanje in prikaz rezi nam potrjuje, da si sadjarji želijo dodatnih izobraževanj tako iz področja varstva rastlin kot rezi sadnega drevja ter drugih agrotehničnih ukrepih.

 

Članek pripravili:

Sara Spačal Dovžak, dr. Marko Devetak in Vasja Juretič