Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 06.09.2023

Oljčna muha, marmorirana smrdljivka

V večini oljčnikov na celotnem območju pridelave oljk na feromonskih vabah opažamo številčno večjo prisotnost oljčne muhe. Tudi pri pregledu vzorčenih plodov v primerjavi s preteklim tednom opažamo povečano poškodovanost plodov. V plodovih so prisotna predvsem jajčeca in ličinke L1 stadija. Na posameznih lokacijah se je aktivna in skupna poškodovanost plodov močno povečala. Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih in poškodbah na plodovih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/

Oljkarjem na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden) priporočamo, da ukrepajo z zastrupljeno vabo po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Beauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi v integrirani pridelavi uporabimo tudi sredstvo  na osnovi deltametrina  Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

V oljčnikih, kjer aktivna poškodovanost plodov presega prag škodljivosti (več kot 10% plodov z odloženimi jajčeci in ličinkami prvega razvojnega stadija) priporočamo kurativno škropljenje po celi krošnji. Takšen ukrep je dovoljen le pri integrirani pridelavi oljk.

Ukrepamo lahko s sistemičnim sredstvom na osnovi acetamiprida Mospilan 20SG v odmerku 0,3 kg/ha. Sredstvo lahko uporabimo 1x letno.

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

GF 120

7

Naturalis

ni potrebna

Decis, Decis 2,5 EC

7

Mospilan 20SG

28

Priporočamo redno spremljanje škodljivke s pomočjo feromonskih vab ali rumenih lepljivih plošč.

 

V oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk je še vedno prisotna marmorirana smrdljivka. Trenutno v nasadih opažamo izlegle ličinke drugega rodu in odrasle stenice, ki se dodatno prehranjujejo na oljkah. Poleg posamičnih vbodov ne povzročajo večje gospodarske škode. V primeru večjega pojava stenice lahko za njeno zatiranje uporabimo sredstvo na osnovi acetamiprida - Mospilan 20SG. Pripravek, ki je hkrati registriran tudi za zatiranje oljčne muhe uporabimo v odmerku 0,3 kg/ha. Sredstvo lahko uporabimo 1x letno. Stransko delovanje na stenice marmorirane smrdljivke ima tudi pripravek na osnovi deltametrina - Decis 2,5 EC, ki je sicer namenjen  zatiranju oljčne muhe.

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!