Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 14.09.2023

Oljčna muha

Še vedno na celotnem območju pridelave oljk na feromonskih vabah opažamo številčno povečano prisotnost oljčne muhe. Sorazmerno z večjo prisotnostjo oljčne muhe pri pregledu vzorčenih plodov v večini oljčnikov opažamo tudi povečano poškodovanost plodov. V plodovih so prisotna jajčeca, ličinke L1, L2 in L3 stadija, žive bube in izhodne odprtine. Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih in poškodbah na plodovih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/

Oljkarjem na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden) priporočamo, da ponovijo  ukrepajo z zastrupljeno vabo po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Beauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi v integrirani pridelavi uporabimo tudi sredstvo  na osnovi deltametrina  Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

V oljčnikih, kjer aktivna poškodovanost plodov presega prag škodljivosti (več kot 10% plodov z odloženimi jajčeci in ličinkami prvega razvojnega stadija) priporočamo kurativno škropljenje po celi krošnji. Takšen ukrep je dovoljen le pri integrirani pridelavi oljk.

Ukrepamo lahko s sistemičnim sredstvom na osnovi acetamiprida Mospilan 20SG v odmerku 0,3 kg/ha. Sredstvo lahko uporabimo 1x letno. Omenjen pripravek deluje tudi proti marmorirani smrdljivki, ki jo opažamo v oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk.

 

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

GF 120

7

Naturalis

ni potrebna

Decis, Decis 2,5 EC

7

Mospilan 20SG

28

Priporočamo redno spremljanje škodljivke s pomočjo feromonskih vab ali rumenih lepljivih plošč.

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!