Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Izvedba rednih usposabljanj za potrebe izvajanja podintervencije DOBROBIT ŽIVALI za GOVEDO za leto 2023 pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica

datum: 20.11.2023

Vključeni v intervencijo dobrobit živali (DŽ) iz Strateškega načrta Skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo (SN SKP 2023–2027), se morate udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja. Obveznost rednega usposabljanja za tekoče leto 2023 je potrebno opraviti do 15. decembra 2023!

Usposabljanja bodo izvedena v obliki usposabljanj na daljavo preko spleta oziroma na klasičen način v dvorani.

Usposabljanj se lahko udeležijo:

 • fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v Register kmetijskih gospodarstev kot nosilci kmetijskih gospodarstev ali kot člani kmetije;
 • zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost.

 

Vsak upravičenec, ki je vključen v podintervencijo DOBROBIT ŽIVALI za GOVEDO, bo v drugi polovici novembra prejel na dom pisno vabilo, ki je dostopno tukaj.

 

Za udeležbo na izbranem terminu klasičnega ali spletnega usposabljanja

se je potrebno predhodno prijaviti VSAJ DVA DNEVA PRED USPOSABLJANJEM !

 

SPLETNA USPOSABLJANJA bodo potekala preko aplikacije ZOOM:

Datum

Ura

ZOOM registracijska povezava za PRIJAVO:

6.december 2023

9:00

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_GTL0obeyRKKjCZdBsVTaKg

ali

https://bitly.ws/32aGr

 

12.december 2023

16:00

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_fUn9zujETaiBkrrqrLQKIw

ali

https://bitly.ws/32aGA

 

 

KLASIČNO USPOSABLJANJE  bo izvedeno:

Datum

Ura

Lokacija

8.december 2023

10:00

Tolmin- Kinogledališče, Mestni trg 5, 5220 Tolmin

Zaradi pravočasne registracija je potreben prihod udeležencev v dvorano pol ure pred pričetkom usposabljanja!

 

 1. PRIJAVE za SPLETNO USPOSABLJANJE:

Za spletno usposabljanje se mora vsak posameznik obvezno predhodno prijaviti preko ZOOM registracijske povezave, ki je navedena poleg datuma usposabljanja v zgornji tabeli. Po kliku na registracijsko povezavo se odpre registracijski obrazec.

Obvezno morate navesti:

 • ime in priimek udeleženca usposabljanja, kot je navedeno v osebnem dokumentu (to je lahko nosilec ali član KMG ali zaposlen pri pravni ali fizični osebi, registrirani za kmetijsko dejavnost),
 • naslov elektronske pošte
 • KMG-MID številko vašega kmetijskega gospodarstva
 • naslov (naselje/ulica in hišna številka)
 • poštna številka in pošta
 • številko mobilnega telefona, ki jo bomo uporabili izključno za primer odprave napak pri registraciji

Po uspešni prijavi boste na naveden naslov elektronske pošte prejeli potrditev prijave (e-vabilo)

 • s potrditvijo datuma in ure spletnega usposabljanja
 • navedena bo povezava, preko katere se boste na dan spletnega usposabljanja povezali in   spremljali usposabljanje. Te povezave ne delite z drugimi, ker bo pripravljena samo za vas!
 • prejeli boste navodila za vzpostavitev povezave in spremljanje spletnega usposabljanja na dan usposabljanja.  

 

V kolikor potrditve prijave v dveh delovnih dneh po prijavi ne prejmete,

nas obvezno kontaktirajte na eno od telefonskih številk: 05 / 335 12 12 ali 040 / 558 027.

 

Vsak upravičenec se lahko prijavi le na en termin usposabljanja!

S prijavo enega kmetijskega gospodarstva na več datumov spletnega usposabljanja blokirate možnost prijave drugim upravičencem.

Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost, morate že ob prijavi na e-naslov michaela.vidic@go.kgzs.si posredovati potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

Potrdilo/izjava delodajalca za pravne osebe je dostopno tukaj

Potrdilo/izjava delodajalca za fizične osebe tukaj 

Naprošamo vas, da se na dan izvedbe spletnega usposabljanja pravočasno prijavite v aplikacijo ZOOM.

Na spletnem usposabljanju morate biti prijavljeni in prisotni ves čas trajanja usposabljanja!

V kolikor pride med usposabljanjem do prekinitve internetne povezave, jo je potrebno ponovno vzpostaviti in se ponovno vključiti v spletno usposabljanje

Vse informacije v zvezi s povezavo in spremljanjem spletnega usposabljanja so dostopne na povezavi: https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/dz_2022/navodila_zoom.pdf

 

 

Gradivo za udeležence DŽ-Govedo 2023  je dostopno bo objavljeno v kratkem

 

PRIJAVE za KLASIČNO USPOSABLJANJE:

Za udeležbo na klasičnem usposabljanju je OBVEZNA predhodna TELEFONSKA prijava. Prijave sprejemamo na izpostavi oddelka za kmetijsko svetovanje Tolmin,  tel. št. 05/388 42 82 ali 05/388 42 80 (do zapolnitve mest v predavalnici).

Ob prijavi sporočite:

 • KMG-MID številko,
 • priimek in ime udeleženca (nosilec ali član KMG ali zaposlen pri pravni ali fizični osebi, registrirani za kmetijsko dejavnost),
 • naslov (naselje ali ulica, hišna številka, poštna številka in pošta),
 • naslov elektronske pošte, v kolikor jo imate
 • številka mobilnega telefona, v kolikor ga imate

Na usposabljanje prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost,  morate na usposabljanje prinesti potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

Potrdilo/izjava delodajalca za pravne osebe tukaj

Potrdilo/izjava delodajalca za fizične osebe tukaj 

 

Dodatne informacije o izvedbi rednih usposabljanj DŽ – GOVEDO 2023 so dostopne na telefonskih številkah izpostav oddelka za kmetijsko svetovanje:

Ajdovščina

05 367 10 70

 

Sežana

05 731 28 50

Bilje

05 395 42 63

 

Tolmin

05 388 42 80

  - pisarna v Novi Gorici

05 335 12 08

 

 

 

Idrija

05 372 26 40

 

Druge kontaktne osebe:

 

Ilirska Bistrica

05 710 02 61

 

Vidič Michaela

05 335 12 12

Postojna

05 720 04 30

 

 

 

 

 

Najava terminov usposabljanj DŽ GOVEDO za leto 2023 na območju celotne Slovenije je na voljo TUKAJ.

 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA podintervencije DŽ – GOVEDO ZA LETO 2023

Naslov predavanja

Predavatelj/-ica

Informiranje upravičencev o izvajanju intervencije dobrobit živali

 • namen intervencije,
 • vstopni pogoji v intervencijo

 

Rafaela Žejn, dipl.inž.agr.in hortik.

Predstavitev intervencije dobrobit živali in podintervencije govedo iz intervencije dobrobit živali

Rafaela Žejn, dipl.inž.agr.in hortik.

Predstavitve vseh zahtev podintervencije govedo iz intervencije dobrobit živali

 • predstavitev pogojev za izpolnjevanje,
 • posamezne zahteve
 • zmanjšanja plačil

Rafaela Žejn, dipl.inž.agr.in hortik.

Identifikacija in registracija živali

 • označitev živali,
 • vodenje registra na gospodarstvu

Adam Raspor, univ. dipl. inž. zoot.

Seznanitev s težavami na terenu pri izvajanju pregledov na kraju samem za podintervencijo govedo iz intervencije dobrobit živali

Adam Raspor, univ. dipl. inž. zoot.

Dobra praksa dobrobiti živali na govedorejski kmetiji Zagradišnik, Gornji Grad

videoposnetek

logotipi usposabljanja skp