Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oljkarski koledar

datum: 24.01.2024

Oljkarski koledar

JANUAR

Oljka miruje.

10_00Januar je mesec, ko imamo v oljčnikih najmanj dela, zato ga lahko izkoristimo za izobraževanje in razmislek o uspešnosti našega dela. V kolikor še nismo, filtriramo ali pretočimo olja. Čas pred prvim gnojenjem izkoristimo za jemanje vzorcev tal za analizo, saj bomo le tako lahko gnojili glede na odvzem in potrebe rastlin ter tako poskrbimo za primerno rodnost in hkrati varovanje okolja. Kratke dneve lahko izkoristimo za pripravo pripomočkov za rez. Priprava terena za nove oljčnike naj se po možnosti izvede še v tem mesecu, da bo zemlja pomrznila in bomo zato lažje dobro pripravili teren za spomladansko sajenje. Pred pričetkom se posvetujmo s strokovnjakom. Spremljamo obvestila in izobraževanja na: www.kmetijskizavod-ng.si

 

FEBRUAR

Oljka še vedno miruje.

V začetku februarja lahko pričnemo z gnojenjem z organskimi gnojili, konec meseca pa z mineralnimi gnojili. Osnova za gnojenje je analiza tal in gnojilni načrt, ki upošteva odvzem hranil s pridelkom v prejšnjem letu. Z gnojenjem v tem času tla preskrbimo s 2/3 potrebnega dušika, fosforjem, kalijem in nekaterimi mikroelementi. Najbolje je, da gnojila dodamo pred deževjem. Mlada drevesa gnojimo v kolobarju na obodu krošnje, v nasadu s polno rodnostjo pa pognojimo celotno površino. Manj gnojimo vitalna drevesa, več pa taka v slabi kondiciji. Glede na to izberemo ustrezno mešanico organskih ali mineralnih gnojil. Posvetujmo se s strokovnjakom! Do 15. februarja je tudi zadnji rok za prijavo pridelka na pristojni upravni enoti.

 

MAREC

Nabrekanje in podaljševanje listnih brstov.

10_09V tem mesecu je rez najpomembnejše opravilo. Z rezjo začnemo pri drevesih, ki so v slabši kondiciji in nadaljujemo z bujno rastočimi drevesi. V nasadih, kjer je bil pridelek nadpovprečen, pričakujemo letos slabši pridelek, zato moramo pri rezi ohraniti čim več rodnega lesa. Odstranimo izrojen les in dobro osvetlimo krošnjo. Drevesa, ki so lani slabše rodila, porežemo nekoliko močneje, da razredčimo rodni les in preprečimo preobloženost dreves. S tem se bomo v veliki meri izognili izmenični rodnosti. V nasadih ali drevesih, kjer je prisoten rak, moramo pri prehodu na drugo drevo razkužiti orodje, še bolje če na takem drevesu rez opravimo na koncu. Po rezi ne pozabimo na zaščito ran in varstvo pred boleznimi z bakrovimi pripravki. Še posebej moramo biti pozorni v nasadih na nižjih legah, kjer se vlaga dalj časa zadržuje in pri sortah (Istrska Belica), ki so bolj občutljive na pavje oko. Pomembno je, da so krošnje zračne in dobro osvetljene, da zmanjšamo pogoje za razvoj pavjega očesa. Druga polovica meseca, ko mine nevarnost nizkih temperatur, je primerna za sajenje novih oljčnikov.

 

APRIL

Razvoj in rast brstov.

10_09V kolikor še nismo uspeli vsega porezati, lahko nadaljujemo z rezjo, vendar je najbolje, da zaključimo vsaj do sredine meseca. Po končani rezi pomulčimo ostanke rezi. Dodatno gnojimo z dušikom (1/3) – glede na prirast rastlin. V oljčnikih s čisto obdelavo po gnojenju tla tudi plitvo obdelamo (približno 10 cm). V mladih nasadih pod drevesi vzdržujemo čista tla. Izognimo se sajenju oljk v drugi polovici aprila, saj imamo lahko večje težave s slabšim ukoreninjanjem in z zalivanjem mladih dreves. Preverjamo prisotnosti prezimne populacije oljčnega molja s spremljanjem prve generacije (spremljamo prognostična obvestila).

 

MAJ

Razvoj poganjkov in socvetij ter začetek cvetenja.

10_55Če nam vreme do sedaj ni dopuščalo gnojenja, lahko dodamo dušik s foliarnim gnojenjem, kateremu dodamo bor. Zatravljene oljčnike po potrebi mulčimo ali valjamo, pri tem pa pazimo, da ne mulčimo prenizko, saj bi s tem uničili travno rušo. Z višino trave reguliramo izhlapevanje vode iz tal, zato v sušnih pogojih skrbimo, da trava ni previsoka. V kolikor imamo v oljčnikih čisto obdelavo, le plitvo obdelamo (približno 10 cm). V mladih nasadih pod drevesih vzdržujemo čista tla z obdelavo. Mlade, v tem letu posajene oljke, redno okopavamo in po potrebi zalivamo. Nadaljujemo s spremljanjem prve generacije oljčnega molja. Vejice, ki so poškodovane od različnih škodljivcev odstranimo in po možnosti sežgemo. Če je potrebno, tretiramo proti pavjemu očesu (spremljamo prognostična obvestila).

 

JUNIJ

Konec cvetenja in začetek razvoja plodov.

10_71V mladih nasadih moramo pod drevesi vzdrževati čista tla, kar lahko opravimo z obdelavo. Za mlade oljke priporočamo redno okopavanje in po potrebi  zalivanje, da je zemlja dobro namočena tudi v območju spodnjega dela korenin. Sadike sproti privezujemo ob oporo, da je obraščenost sadike enakomerna. Spremljamo let druge generacije oljčnega molja. V kolikor tega nismo opravili v maju lahko ukrepamo z bakrovimi sredstvi proti pavjemu očesu in oljkovi sivi pegavosti (spremljamo prognostična obvestila). Postavimo vsaj eno vabo za spremljanje oz. monitoring oljčne muhe (feromonsko, feromonsko – prehransko ali rumeno lepljivo ploščo), ki jo/jih pregledujemo enkrat tedensko. V tem mesecu postavimo tudi vabe za množičen ulov oljčne muhe. Spremljamo prognostična obvestila o pojavu marmorirane smrdljivke v oljčnikih.

 

JULIJ

Rast plodov in trdenje koščice.

10_79Največja skrb oljkarjev v poletnih mesecih je namenjena opazovanju oljčne muhe in pravočasnemu ukrepanju. Nujno je redno spremljanje leta oljčne muhe v lastnem oljčniku (podatki o ulovu za posamezne lokacije so objavljene na naši spletni strani a so zgolj informativne narave, saj so razlike v ulovih že med sosednjimi oljčniki lahko zelo velike). Lahko se uporabijo odvračala, kot so sredstva na osnovi talka, kaolina, ki odvračajo muho od odlaganja jajčec in dodatno odbijajo sončno sevanje in s tem hladijo rastlino. V oljčnikih, kjer imamo čisto obdelavo tal, priporočamo plitvo obdelavo po vsakem izdatnejšem poletnem dežju, saj tako ohranimo največ vlage v tleh. Mlade poganjke v tem času odstranimo z “mandanjem” in s tem prihranimo čas za poletno rez. V mladih nasadih moramo, zaradi slabše razvitega koreninskega sistema, poskrbeti, da je okoli sadike vedno obdelano, da ne pride do tekmovanja med oljko in pleveli za vodo, hranila in svetlobo. Po potrebi sadike zalijemo. Poletje je tudi primeren časa za pripravo terena za nove oljčnike.

 

AVGUST

Druga rast plodov, začetek akumulacije olje.

Oljčno muho še bolj skrbno opazujemo in ukrepamo v skladu s priporočili strokovne službe. Populacija oljčne muhe se po prvih avgustovskih padavinah poveča in konec avgusta lahko na plodovih opazimo poškodbe zaradi oljčne muhe. Priporočamo tudi pregled plodov (reprezentativen vzorec 100 plodov). V kolikor tla redno obdelujemo, konec avgusta prenehamo z obdelavo in pustimo, da se zemljišče zapleveli. V poletnem času priporočamo rez bohotivk, s tem dodatno osvetlimo drevo, kar ugodno vpliva na boljše dozorevanje in boljšo rodnost naslednje leto. Boljša je tudi zračnost drevesa, zato je manj možnosti za razvoj bolezni in škodljivcev. Rez bohotivk je dobrodošla tudi zaradi lažjega obiranja in hitrejše rezi spomladi. Mladih sadik od konca avgusta dalje ne okopavamo več, da ne bi preveč spodbudili rasti in s tem povečali občutljivost sadik na nizke zimske temperature. Konec meseca ukrepamo proti pavjemu očesu in istočasno lahko foliarno dodamo kalij in fosfor.

 

SEPTEMBER

Začetek obarvanja plodov.

10_81Tudi v tem mesecu je potrebno redno opazovanje oljčne muhe in pravočasno ukrepanje. Septembra se oljčna muha običajno pojavlja najbolj množično. Učinkovito varstvo pred oljčno muho je zelo pomembno, ker le zdravi plodovi zagotavljajo kakovostno olje. Zaradi prihajajočega obiranja izbiramo sredstva s krajšim časom karence (spremljamo prognostična obvestila). V prvi polovici septembra je še vedno čas za rez bohotivk. V vseh oljčnikih (tudi v tistih, ki jih običajno obdelujemo) septembra le mulčimo ali pokosimo travo oz. plevele. Zatravljena površina nam olajša obiranje. V drugi polovici meseca začnemo spremljati dozorevanje sort za vlaganje in jih po potrebi oberemo. Ocenimo pridelek in dinamiko obiranja, zato, da se čim prej najavimo oljarjem za predelavo. Preverimo, če imamo za letošnje leto dovolj mrež, grabljic in zabojev za transport oljk. Poškodovane mreže zakrpamo. Pripravimo čisto posodo za olje, nabavimo embalažo za prodajo,… in glede na pridelek ocenimo potrebe po delovni sili.

 

OKTOBER

Zrelost plodov in staranje.

To je najpomembnejši mesec za oljkarje, saj v tem mesecu poberemo sadove svojega dela. Predvsem oljkarji z večjimi površinami morajo za vsako sorto dobro predvideti optimalni čas obiranja in potrebe po delovni sili. Običajno v prvi polovici tega meseca obiramo zgodnje sorte (Maurino, Leccino,…) in nadaljujemo z obiranjem poznejših sort. Za kakovost olja je zelo pomembno, da so plodovi pravočasno obrani in predelani v čim krajše času – najbolje vsak dan sproti. Pri predelavi so zaželene temperature pod 27 ˚ C. Če ne gre drugače, lahko plodove shranimo do predelave v nizkih, zračnih zabojih do naslednjega dne. S pravočasnim obiranjem se izognemo odpadanju plodov in večji škodi, zaradi napada oljčne muhe. V kolikor smo končali z obiranjem, poškropimo s sredstvi proti pavjemu očesu.

 

NOVEMBER

Staranje in odpadanje plodov.

10_92Z obiranjem zaključujemo, da bodo lahko vse oljke pobrane v optimalnem času. Le tako bomo lahko dosegli vrhunsko kakovost olja. Pozorni moramo biti predvsem v večjih nasadih, kajti zaradi deževnega vremena lahko zelo hitro zamudimo optimalen čas obiranja. Istrsko Belico obiramo, ko so plodovi rumeno zeleni, meso mehko in kašasto, koščica pa se loči od mesa. Plodove obiramo z dreves tako, da jih čim manj poškodujemo in ne pobiramo plodov s tal. V kolikor še niso, ob koncu obiranja poškropimo s sredstvi proti pavjemu očesu. Ob nizkih temperaturah se izogibamo bakrovim pripravkom, saj povzročajo fitotoksičnost (odpadanje listov), v tem primeru izberemo druge fungicide (prognostično obvestilo). Olje pretočimo ali filtriramo ter shranjujemo v posodah iz nerjavečega jekla.

 

DECEMBER

Začetek mirovanja.

Za transport olja iz oljarne uporabimo posodo iz nerjavečega jekla, ki jo je po uporabi možno enostavno in učinkovito očistiti. Olje hranimo v temnih prostorih, kjer ni tujih vonjev, in v posodah (nerjaveče jeklo, steklo), kjer lahko zagotavljamo čim manjšo prisotnost zraka (zaželena je uporaba inertnih plinov). Pazimo, da nimamo olja več časa v napol polnih posodah in steklenicah. Temperatura prostora naj bo od 15 do 25 ˚ C. Po pretoku ali filtraciji in opravljenih analizah lahko olje stekleničimo.