Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 13.05.2024

Oljčni molj in pršice šiškarice

Oljkarje obveščamo, da je večina oljk tik pred cvetenjem. Na zgodnejših legah v Slovenski Istri smo že opazili prve odprte cvetove. Razvojna faza BBCH 55 (socvetja so popolnoma razvita, cvetni brsti se začnejo odpirati) do 60 (prvi cvetovi odprti). Metuljčki cvetnega rodu oljčnega molja zaključujejo let.

Oljkarjem priporočamo, da v nasadih kjer se pogosto pojavljajo škode zaradi oljčnega molja izvedejo škropljenje proti cvetnemu rodu škodljivca.

Pri ekološki in integrirani pridelavi oljk lahko v začetku cvetenja proti oljčnemu molju uporabimo pripravka za biotično zatiranje na osnovi bakterije B. thuringhiensis LEPINOX PLUS ali AGREE WG, oba v  količini 1 kg/ha. (100g na 100 l vode pri porabi 1000 l vode/ha). Škropilni brozgi lahko dodamo tudi listno gnojilo – na primer bor za izboljšanje oplodnje oljk. Po potrebi se škropljenje ponovi čez 7 – 10 dni. Karenca ni potrebna.

Za izboljšanje učinkovitosti zatiranja oljčnega molja priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstvo za zakisanje vode (npr. pH minus oz. Aquascope,…). Ekološki pridelovalci pred uporabo sredstev za zakisanje vode preverite skladnost pripravka za ekološko varstvo oljk.

Z ukrepanjem proti cvetnemu rodu oljčnega molja številčno zmanjšamo populacijo naslednjega rodu škodljivca, ki dela škodo na plodičih oljk.

Če še niste opravili preventivnega zatiranja pršic šiškaric na oljkah lahko sedaj še škropite z registriranimi sredstvi na osnovi žvepla.

Da omejimo škodo v oljčnikih je priporočljivo, da drevesa preventivno škropimo z registriranimi pripravki na osnovi žvepla. Za zatiranje pršic šiškaric na oljkah  je registriran pripravek Thiovit Jet katerega uporabimo v 0,2 do 0,5 % koncentraciji ob porabi 800 do 1000 l vode na ha (8-10 l vode na 100 m2). Največji dovoljeni odmerek je 4 kg/ha (40 g/100 m2). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretirate največ enkrat v eni rastni dobi. Uporabo pripravka se priporoča od razvojne faze, ko poganjki dosežejo 10 % končne velikosti, do faze, ko so prvi cvetovi odprti (BBCH 31-60) 

V letošnjem letu je na oljkah za omejevanje pršic šiškaric registriran tudi pripravek Pepelin WG. Slednjega lahko uporabimo v odmerku 2 - 4 kg/ha pri porabi vode 500 - 1000 l/ha. Tretira se od razvojne faze, ko poganjki dosežejo 10% končne velikosti, do faze začetka obarvanja plodov (BBCH 31- 81). S sredstvom se lahko tretira največ 6 krat v eni rastni sezoni v 7 do 14 dnevnem presledku.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Pozor: Sredstvo na osnovi žvepla je lahko fitotoksično, če ga uporabljate pri temperaturah zraka višjih od 25°C.

 

Pripravil: Matjaž Jančar