Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

OBVESTILO O ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

datum: 10.06.2024

Na Primorskem je vinska trta že odcvetela, redke izjeme so le vinogradi pozno cvetočih sort v vinorodnem okolišu Kras. Razvoj ličink ameriškega škržatka je v razponu od L1 do L3.

V naslednjih dneh  bo čas za zatiranje ameriškega škržatka, ki je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice, zato je nujno čim bolj znižati populacijo prenašalca ameriškega škržatka.

Prvo tretiranje je na območju Primorske treba opraviti od 11. junija 2024 dalje, oziroma ko trta povsem odcveti in najkasneje do 21. junija.

Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno:

-        v vinogradih za pridelavo grozdja in na trti v brajdah in ohišnicah na razmejenih območjih zlate trsne rumenice (v okuženih območjih in varovalni pasovih),

-        v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah povsod po Sloveniji.

OPOZORILO: Zatiranje opravite šele takrat, ko bo trta povsem odcvetela. Pripravki, ki se uporabljajo za zatiranje ameriškega škržatka, so namreč nevarni za čebele. Pred tretiranjem je treba pokositi cvetočo podrast v vinogradu oziroma na drugi način preprečiti, da bi jo fitofarmacevtsko sredstvo (FFS) doseglo.

V letu 2024 se za zatiranje ameriškega škržatka uporabljajo naslednja fitofarmacevtska sredstva:

FFS Akt. snov Odmerek Število dovoljenih tretiranj v eni rastni dobi Opombe  
ASSET FIVE piretrin (4,65%) 0,96 l/ha tri DA  
BIOTIP FLORAL piretrin (1,86%) 1,6 l/ha tri DA  
DECIS 100 EC deltametrin (10%) 0,075 l/ha eno v fenofazah po BBCH od 15 do 89  
DECIS 2,5 EC deltametrin (2,5%) 0,5 l/ha

eno

dve

Eno tretiranje: v vinogradih za pridelavo grozdja in matičnih vinogradih

Dve tretiranji: v matičnjakih in trsnicah

 
FLORA VERDE piretrin (1,86%) 1,6 l/ha tri DA  
MAVRIK 240 EW tau-fluvalinat (24%) 0,2 l/ha dve NE  
MOSPILAN 20 SG (4) acetamiprid (20%) 0,375 kg/ha eno Uporablja se lahko samo na podlagi napovedi JSZVR  
MOVENTO SC 100 spirotetramat (10%) 0,7 l/ha dve Zaradi doseganja perzistentnega učinka je obvezna samostojna uporaba, mešanje z drugimi FFS se zato odsvetuje  
SIVANTO PRIME flupiradifuron (20%) 0,5 l/ha eno DA  

 

 

POMEMBNO:

Vinogradniki morajo vsa FFS uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi. Pri uporabi FFS je treba upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14, 28/18, 56/22 in 155/22).

Učinkovitost tretiranja je zelo odvisna od učinkovitega nanosa FFS, zato je priporočljiva uporaba klasičnih pršilnikov. Da dosežemo dobro omočenost rastlin in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode (vsaj 400 l/ha) in uporabo močil.

Vinogradi za pridelavo grozdja – ekološka pridelava:

V vseh razmejenih območjih so obvezna najmanj 3 tretiranja z enim od pripravkov na podlagi piretrina: BIOTIP FLORAL (piretrin (1,86%)) EKO nevarno čebelam;, FLORA VERDE (piretrin (1,86%)) EKO nevarno čebelam; ali ASSET FIVE (piretrin (4,65%)) EKO nevarno čebelam;. 

Teh pripravkov se ne sme uporabljati v vročini in na neposrdni sončni svetlobi. Priporoča se uporabo v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Za dobro delovanje je potreben ustreten pH in sicer pod 6.5. Zaradi boljše učinkovitosti zatiranja je priporočljivo, da se pri uporabi teh sredstev škropilni brozgi doda ustrezno močilo oziroma adjuvant.

Pomembno: uporabi se močila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi.

Vinogradi za pridelavo grozdja - integrirano varstvo:

Pri prvem tretiranju uporabimo pripravek MOSPILAN 20 SG (4) (acetamiprid (20%)); ali SIVANTO PRIME (flupiradifuron (20%)) nevarno čebelam; ali MOVENTO SC 100 (spirotetramat (10%)) nevarno čebelam;. Ti pripravki imajo sistemičen – rezidualni način delovanja in učinkovito zatirajo ameriškega škržatka za obdobje cca. 3 tednov. Ostala sredstva s kontaktnim načinom delovanja so učinkovita krajše obdobje (v povprečju le en teden).

Število tretiranj po občinah – integrirano varstvo:

Za območje Primorske:

Območje in institucija Občine Število tretiranj

Okuženo območje in varovalni pas

(Primorska)

KGZS – Zavod Nova Gorica

Piran, Izola, Koper, Ankaran, Sežana, Komen, Renče-Vogrsko 2 tretiranji; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami in so po 1. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 2. tretiranja ni treba opraviti.

Varovalni pas vključno z žarišči okužbe

(Primorska)

KGZS – Zavod Nova Gorica

Brda, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Ajdovščina, Vipava, Divača, Hrpelje-Kozina, Kanal 2 tretiranji; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami in so po 1. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 2. tretiranja ni treba opraviti.