Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 04.07.2024

Oljčna muha

Na feromonskih vabah opažamo manjši do zmeren nalet oljčne muhe. Večina oljčnikov se nahaja v fenološki fazi BBCH75 (koščice že pričnejo lignificirati -pokaže se odpornost na urez). V tem stadiju razvoja so plodovi oljk že dovzetni za napad oljčne muhe. V tekočem tednu pri pregledu plodov še nismo opazili poškodb. Glede na napovedane visoke temperature in suho vreme priporočamo uporabo odvračal. Za omejevanje odlaganja jajčec lahko uporabimo pripravka Invelop White Protect na osnovi talka in Surround WP na osnovi kaolina, ki sta registrirana kot osnovni snovi za varstvo rastlin. Nanesen na rastline ustvarja fizično oviro, ki ščiti nadzemne dele pred biotičnim stresom povzročenim z napadom škodljivih žuželk (poleg oljčne muhe odvrača tudi marmorirano smrdljivko) in gliv ter abiotičnim stresom povezanim s prekomernim sončnim obsevanjem. Poraba med 25 in 20 kg/ha za eno aplikacijo. Odvračala lahko uporabimo tudi v okviru ekološke pridelave oljk. Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče ter skrbno spremljajo pojav oljčne muhe. V oljčnikih kjer je prag škodljivosti presežen (3 ali več muh na vabo na teden) priporočamo uporabo pripravka GF-120 (spinosad (spinosin A+spinosin D) (0,02%)) - od 1 do 1,2 l/ha EKO nevarno čebelam.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!