Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 18.07.2017

OBVESTILA O VARSTVU OLJK - oljčna muha


Trenutne in napovedane vremenske razmere (visoke temperature in nizka zračna vlažnost) za razvoj in dejavnost oljčnih muh niso ugodne.

Varstvo oljk

Obvestila za varstvo pri pridelavi oljk z dne 18. julij 2017

Oljčna muha

Trenutne in napovedane vremenske razmere (visoke temperature in nizka zračna vlažnost) za razvoj in dejavnost oljčnih muh niso ugodne.

Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na naslovu Ulov oljčne muhe 2017 (17.07.2017).

Pri pregledu plodov glede poškodovanosti zaradi oljčne muhe smo samo na eni lokaciji opazili manjšo poškodovanost plodov. Glede na številčno prisotnost muhe, poškodovanost plodov in trenutne vremenske razmere ukrepanje proti oljčni muhi ni potrebno in ga odsvetujemo.

Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče ter redno spremljajo pojav oljčne muhe.

Pripravil: Matjaž Jančar