Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

NASVETI - Rast grozdnih jagod in približevanje fazi zorenja

datum: 21.07.2017

Trta je v fenofazi po BBCH 79 – jagode se med seboj dotikajo in jagode volumsko povečujejo. Tej fazi sledi že faza zorenja. Če v tej fazi v tleh ni dovolj vode, se jagode slabše razvijajo.

Rast grozdnih jagod in približevanje  fazi zorenja

Trta je  v fenofazi  po BBCH 79 – jagode se med seboj  dotikajo in jagode volumsko povečujejo. Tej fazi sledi že faza zorenja. Če v tej fazi v tleh ni dovolj vode, se jagode slabše razvijajo.

 

vr-trta-susenje-jagod

 

Zato moramo poskrbeti za preprečevanje izgube vode iz tal – mulčenje negovane ledine in plitva obdelava s prekinitvijo por ter zmanjševanje transpiracije preko listov , kar je po večini že opravljeno v naših vinogradih. Kjer je možnost kapljičnega namakanja, se naj to koristi. Zaradi visokih temperatur se pojavljajo že tudi ožigi na jagodah, zato ne opravljamo nobenega razlistanja.

 

Mlade trte razbremenimo prevelikega števila grozdov, da dobro razvijejo koreninski sistem.

Fazi razvoja jagod pa že sledi dozorevanje grozdja , kjer se jagode začnejo mehčati in pri zgodnjih sortah je to že na pragu.

 

Tudi letos se pojavlja kap vinske trte, zato te trte odstranimo in uničimo; če gre za del rastline  porežemo do zdravega (ni zaznati trohnobe v lesu) in jih označimo.

 

vr-trta-kap-esca

 

 

Pripravila: Majda Brdnik