Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Biotično varstvo vrtnin

datum: 13.11.2017

Ocena možnosti uporabe koristnih organizmov v ZELENJADARSTVU

BIOTIČNO VARSTVO VRTNIN

OCENA MOŽNOSTI UPORABE KORISTNIH ORGANIZMOV V ZELENJADARSTVU

 

Junij 2017

 

Pri pridelavi v zavarovanih prostorih in na prostem se pogosto srečujemo z različnimi škodljivimi organizmi, ki negativno vplivajo na kakovost gojenih vrtnin. Uporaba kemičnih sredstev v obdobju pred spravilom pa predstavlja posebno problematiko za pridelavo zelenjave. Da bi se zmanjšala poraba FFS-jev se spodbuja uporabo biotičnih načinov zatiranja škodljivcev. V tujini so se kot najbolj učinkoviti izkazali različni plenilski organizmi in parazitoidi. Z uporabo slednjih je pridelava vrtnin okolju bolj prijazna. V spodnjem besedilu so opisani poglavitni škodljivci vrtnin in njihovi naravni sovražniki s katerimi lahko izboljšamo ukrepe varstva vrtnin.

Več si lahko preberete v prilogi TN-bioticno-varstvo-vrtnin-2017.pdf