Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Strokovni izzivi sodobnega kmetijstva

datum: 20.11.2017

V Laškem trenutno poteka že 32. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja z naslovom "Strokovni izzivi v sodobnem kmetijstvu" s katerim se želi spomniti na pomen strokovnega dela v kmetijstvu. Na posvetu s strokovnimi prispevki aktivno sodelujejo tudi naši strokovnjaki, ki bodo udeležencem predstavili tehnološke rešitve pri uporabi manj kakovostne in neoprane ovčje volne, izzive s katerimi se soočamo pri ekološki pridelavi sadja in oljk in ali v Sloveniji lahko pridelamo kakovostno namizno grozdje.

Na posvetu, ki poteka dva dni, od 20. do 21. novembra 2017, se sicer letos predstavljajo novosti in nove tehnološke rešitve zadnjih let na področjih poljedelstva, vrtnarstva, travništva in pridelovanja krme, sadjarstva, vinogradništva, govedoreje, prašičereje, reje drobnice in predelave na kmetijah z uvodnim predavanjem o strateškem načrtovanju v kmetijstvu.

 

Program posveta:

Program 32. posveta javne službe kmetijskega svetovanja 20. - 21. nov 2017.JPG