Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep KOPOP iz PRP RS 2014–2020

datum: 22.11.2017

Upravičence, vključene v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020 (KOPOP), vabimo na obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja navedenega ukrepa. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica bo v decembru 2017 in januarju 2018 organiziral več usposabljanj na območju zahodne Slovenije.

Vključeni v ukrep se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega 4-urnega usposabljanja.

Za izpolnitev obveznosti za leto 2017 je potrebno usposabljanje opraviti do 1. februarja 2018!

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP, bo prejel vabilo na točno določeno usposabljanje.

Udeležence bomo na usposabljanjih seznanili s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami, da bodo s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajali ukrep KOPOP.

Upravičenci do usposabljanja so nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva ali v primeru pravnih oseb, zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah.

Oseba, ki se udeleži usposabljanja mora biti za kmetijsko gospodarstvo vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG).  KMG mora biti vključen v ukrep KOPOP iz PRP 2014–2020.

 

Vsebina usposabljanj:

  • izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP in
  • kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost - predstavitev dobrih kmetijski praks v eni ali več izbranih panogah (poljedelstvo, vrtnarstvo, hmeljarstvo, travništvo, vključno z mokrotnimi oziroma vlagoljubnimi travniki, vinogradništvo, sadjarstvo, oljkarstvo, prašičjereja, govedoreja, drobnica, konjereja, čebelarstvo) v povezavi z ohranjanjem narave, varstvom voda in tal, podnebnimi spremembami in konkurenčnostjo.

Vsebina usposabljanj za leto 2017 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Usposabljanja so za udeležence obvezna in brezplačna.

Vse termine usposabljanj, delavnic, predavanj in dogodkov redno objavljamo v rubriki Koledar izobraževanj in dogodkov na naslovni strani našega spletnega mesta.


Najava terminov in lokacij usposabljanj KOPOP 2017.doc

 

Za dodatne informacije lahko pokličete na

T: 05 335 12 12

T: 05 335 12 08

PRP