Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvestilo o varstvu jablan in hrušk

datum: 30.03.2018

Zaradi padavin obstaja pri hruškah in jablanah nevarnost okužb s škrlupom.

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 30. marec 2018

V Vipavski dolini, Goriških Brdih in Slovenski Istri so hruške in jablane v fenofazi odpiranja brstov oz. mišjega ušesa (BBCH 53-54).  Na območju Brkinov in Tolminske so jablane v fenofazi napenjanja brstov oz. začetek brstenja (BBCH 52-53).

V Brkinih in na Tolminskem je zdaj pravi čas za uporabo bakrovih pripravkov.

Uporabite lahko:

Sredstvo Odmerek
Badge WG 2,9 kg/ha
Biotip bakrov fungicid plus 0,75 % (fenofaza A-C); za tretiranje v fenofazi mišjega ušesa (C3)  0,5 % koncentracija
Cuprablau Z 35 WG 0,48-0,75 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP 2,5 kg/ha
Cuprablau Z 50 WP 2 kg/ha
Cuprablau Z ultra WP 2,5 kg/ha
Kocide 2000 2 kg/ha
Nordox 75 WG 1 - 1,6 kg/ha

 

Ob zadnjih padavinah smo na objektna stekelca že ujeli spore jablanovega škrlupa. Zaradi nevarnosti okužb s škrlupom priporočamo, da nasade hrušk in jablan na območju Vipavske doline, Goriških Brd, Krasa in Slovenske Istre pred napovedanimi padavinami poškropite s kontaktnimi fungicidi:

Uporabite lahko:

JABLANE HRUŠKE Odmerek / konc.
Sredstvo  
Dithane M-45 Dithane M-45 2 kg/ha
Dithane DG Neotec Dithane DG Neotec 2 kg/ha
Mankoz 75 WG Mankoz 75 WG 2 kg/ha
Manfil 75 WG - 2,0 kg/ha
Manfil 80 WP - 2,0 kg/ha
Manfil plus 75 WG Manfil plus 75 WG 2,0 kg/ha
Penncozeb 75 DG - 2,5 kg/ha
Pinozeb M-45 - 2,5 kg/ha
Delan Delan 0,75 kg/ha
Delan pro Delan pro 2,5 L/ha
Merpan 80 WDG Merpan 80 WDG 1,88 kg/ha
Scab 80 WG Scab 80 WG 1,9 kg/ha
Scab 480 SC Scab 480 SC 3,13 L/ha
Orthocide 80 WG Orthocide 80 WG 2 kg/ha
Polyram DF Polyram DF 2 kg/ha
Tiram 80 WG                Tiram 80 WG                3 kg/ha
Syllit 400 SC Syllit 400 SC 1,9 L/ha
Syllit 554 SC Syllit 554 SC 1,4 L/ha
Antracol Antracol 0,2 %
Antracol WG 70 Antracol WG 70 0,2 %

 

Jablanov cvetožer

Zlasti na območju  Brkinov bodite pozorni na pojav jablanovega cvetožera. Hrošček najbolj ogroža nasade jablan v bližini gozdov. Številčnost populacije škodljivca najlaže ugotovimo z metodo stresanja vej, pri čemer 100 vej otresemo v dežnik ali lovilno ponjavo. Če pri tem ulovimo več kot 20 – 30 hroščkov, lahko pričakujemo večjo škodo.

V letošnjem letu je za zatiranje jablanovega cvetožera dobil izjemno dovoljenje insekticid IMIDAN 50 WG. V nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti opravimo škropljenje z omenjenim pripravkom v odmerku 1 kg/ha. Škropljenje je potrebno opraviti najkasneje do 14 dni pred začetkom cvetenja. Za zatiranje cvetožera je registriran tudi pripravek SPADA v odmerku 2,5 kg/ha.

Sredstvi sta strupeni za čebele, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

 


Pripravila:  Mojca Rot

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 30. marec 2018.pdf